Ajudes accessibilitat

Sense Barreres

Ajudes a l’accessibilitat – Subvencions Habitatge sense Barreres

L’objectiu del programa SENSE BARRERES és contribuir a l’eliminació de barreres arquitectòniques per garantir una millora de l’accessibilitat universal als edificis d’habitatges per les persones amb mobilitat reduïda. Actualment, segons el nostre estudi de “L’Accessibilitat als Habitatges a Espanya”, hem detectat que només el 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatges són universalment accessibles a Espanya, el que està molt lluny de garantir la plena inclusió i igualtat de les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat.

Amb la voluntat de garantir el dret a la vida independent de totes aquelles persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitat, la Fundació Mutua de Propietarios amb el seu Programa SENSE BARRERES, s’ha implicat com a part activa en contribuir tècnica i econòmicament en la millora de l’accessibilitat dels edificis d’habitatges i el seu entorn amb la finalitat d’assegurar que qualsevol persona pugui realitzar de forma lliure i independent el recorregut que va des del carrer a la porta de casa seva.

Per això, el Programa SENSE BARRERES posa a la teva disposició unes convocatòries d’ajudes a l’accessibilitat econòmiques i tècniques per que aquests edificis d’habitatges que avui en dia no compleixen amb els criteris d’accessibilitat universal puguin adaptar-se i quedar lliures de qualsevol barrera arquitectònica amb la finalitat de contribuir a una societat més justa i igualitària.

 

Com et pot ajudar la Fundació Mutua de Propietarios?

A través del programa Sense Barreres, convoquem ajuts a l’accessibilitat que subvencionen part del cost de les intervencions que permetin l’eliminació de barreres arquitectòniques o la millora de l’accés a l’habitatge, com, per exemple:

  • Instal·lació d’un ascensor al teu edifici: Actuacions que ajudin a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges plurifamiliars i que compleixin els requisits del plec de condicions.
  • Supressió de barreres arquitectòniques:
    • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis.
    • Reformes constructives que millorin l’accessibilitat a ascensors existents i que comportin l’eliminació, l’adequació o l’eixamplament de portes; la construcció de passadissos o l’ampliació de parades; la construcció de rampes, i, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

 

Quin es el següent pas?

Revisar periòdicament les nostres convocatòries d’ajuda a l’accessibilitat per veure quin és la millor convocatòria d’ajuda que permetrà que el teu edifici d’habitatges sigui lliure de barreres arquitectòniques.

 

Solucions a les que pots optar...