Com accedir als ajuts de la Fundació?

 
11 de Jul de 2018

Sessió informativa

Objectiu

  • Sessió formativa destinada a tots aquells professionals que intervinguin en la gestió de finques.
  • Conèixer amb detall els requeriments i procés de sol·licitud dels ajuts de la Fundació de Mutua de Propietarios per a la rehabilitació d’elements comuns per a la millora de l’accessibilitat per edificis d’ús residencial.

Programa

  • Presentació de l’acte per part del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
  • Breu introducció i presentació de l’activitat de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Presentació dels ajuts actuals i futurs de la Fundació per les comunitats de propietaris.
  • Explicació detallada dels requisits per accedir a les convocatòries d’ajuts actualment oberts i procés de sol·licitud de les mateixes.
  • Torn de preguntes i respostes.
  • Clausura de la jornada.

 Ponents

  • Laura López Demarbre, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Jordi Nolla Magriñá, Responsable de la recepció de sol·licituds Fundació Mutua de Propietarios.

Data, hora i lloc