Signatura acord Fundació Mutua de Propietarios y Arquia Banca

 
11 de Jul de 2018

Fundació Mutua de Propietarios i Arquia Banca signaran un acord de col·laboració el proper dimecres 11 de Juliol de 2018.