Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

Mutua de Propietarios ha treballat per assegurar la protecció i la salut de la propietat immobiliària tenint cura dels edificis, de les llars i de les persones que hi viuen. Amb vista als propers anys, mitjançant la Fundació Mutua de Propietarios l’empresa fa un pas més i s’involucra en la millora de l’accessibilitat a l’habitatge per a les persones amb mobilitat reduïda.

 

Missió

La missió de la Fundació Mutua de Propietarios és millorar l’accessibilitat a l’habitatge i el seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda.

Visió

Ser una Fundació especialitzada en l’assistència social per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a l’habitatge, el seu entorn i la tecnologia.

Establir la Fundació com a referent a la societat i disposar de capacitat d’influència per poder incidir en els actors polítics en l’àmbit local, nacional i europeu.

Dur a terme les seves activitats i la seva funció social amb la tecnologia més innovadora a la qual pugui tenir accés, tot garantint que el seu desenvolupament, projectes i activitats siguin econòmicament sostenibles i assegurant uns principis de transparència i de bon govern de la Fundació.

Valors

IMPLICACIÓ amb totes les persones i entitats en la seva raó de ser i, també, en les activitats que duen a terme i fomenten.

INNOVACIÓ SOCIAL per dur a terme les seves activitats mitjançant solucions innovadores en l’àmbit dels problemes socials de les persones amb mobilitat reduïda.

TRANSPARÈNCIA en la gestió, en l’atribució de subvencions i ajuts econòmics i en l’exercici de les seves activitats i processos.

TECNOLOGIA per a l’exercici de les seves activitats, programes i projectes per avançar cap a uns serveis diferenciats i digitals.

ÈTICA per assegurar la integritat en cadascuna de les accions i les activitats que es portin a terme.

Contacte

Fundació Mutua de Propietarios

C/Londres, 29
08029 Barcelona
93 193 39 88

C/de Alcalá, 79 Bajo B
28009 Madrid
91 828 48 50