Acord de col·laboració entre la Fundació Mutua de Propietarios i el CAFBL

Col·laboració a favor de l’accessibilitat universal

La Fundació Mutua de Propietarios i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida signen un conveni per consolidar la seva relació de col·laboració i seguir caminant cap a una societat més igualitària i justa per les persones amb mobilitat reduïda.

Un dels principals punts de l’acord de col·laboració es difondre els programes i iniciatives que pugui portar a terme la Fundació Mutua de Propietarios en aquelles activitats de supressió de barreres arquitectòniques que puguin ser d’interès pels Administradors de Finques Col·legiats.

L’acord indica una clara voluntat de col·laboració entre les parts per incidir en la reducció de la desigualtat de drets en l’accés físic a l’habitatge per part de les persones amb mobilitat reduïda.

Enrique Vendrell, president del CAFBL i Miquel Perdiguer, president de la Fundació Mutua de Propietarios han rubricat l’acord a les instal·lacions del Col·legi.


D’esquerra a dreta, Christopher Bunzl, Vice-president de la Fundació Mutua de Propietarios, Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida, Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios y Laura López, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.

Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida i Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios.

Notícies

31/10/19
Ambdues entitats col·laboraran per donar a conèixer i millorar la situació de les persones amb mobilitat reduïda que resideixen en edificis d’habitatges no accessibles Madrid,…
07/10/19
Estem molt emocionats! Presentem la nostra nova campanya “SuperVecinos” realitzada juntament amb Mutua de Propietarios. Amb aquesta campanya tant des de Mutua de Propietarios com…
26/06/19
Està integrat per dotze experts en diferents disciplines vinculades a l’habitatge