Acord de col·laboració entre la Fundació Mutua de Propietarios i el CAFBL

Col·laboració a favor de l’accessibilitat universal

La Fundació Mutua de Propietarios i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida signen un conveni per consolidar la seva relació de col·laboració i seguir caminant cap a una societat més igualitària i justa per les persones amb mobilitat reduïda.

Un dels principals punts de l’acord de col·laboració es difondre els programes i iniciatives que pugui portar a terme la Fundació Mutua de Propietarios en aquelles activitats de supressió de barreres arquitectòniques que puguin ser d’interès pels Administradors de Finques Col·legiats.

L’acord indica una clara voluntat de col·laboració entre les parts per incidir en la reducció de la desigualtat de drets en l’accés físic a l’habitatge per part de les persones amb mobilitat reduïda.

Enrique Vendrell, president del CAFBL i Miquel Perdiguer, president de la Fundació Mutua de Propietarios han rubricat l’acord a les instal·lacions del Col·legi.


D’esquerra a dreta, Christopher Bunzl, Vice-president de la Fundació Mutua de Propietarios, Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida, Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios y Laura López, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.

Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida i Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios.

Noticias

27/02/23
Prop de 1.200 habitatges s’han beneficiat del programa ‘Sense Barreres’ fent possible que 398 persones amb mobilitat reduïda puguin sortir de manera autònoma de les…
25/11/22
La Fundació Mutua de Propietarios celebra el seu cinquè aniversari amb la missió de continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb mobilitat…
10/11/22
A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 € Podran accedir a…