Acord de col·laboració entre la Fundació i el CAGFE

Acord per a la millora de l’accessibilitat a les comunitats

La Fundació Mutua de Propietarios i el Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya signen un conveni de col·laboració amb la voluntat de millorar l’accessibilitat de les comunitats de propietaris i la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda.

L’acord té per missió donar a conèixer als Col·legis d’Administradors de Finques i els seus administradors col·legiats els programes i ajudes econòmiques que impulsa la Fundació Mutua de Propietarios relacionats amb la supressió de barreres arquitectòniques.

D’altra banda, l’acord també permetrà al Consell disposar de tots aquells estudis que realitza la Fundació i que puguin ser d’interès per als Col·legis d’Administradors de Finques i els seus administradors col·legiats.

El Sr. Salvador Díez Lloris, president del Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya, va manifestar la seva satisfacció per poder contribuir a millorar l’accessibilitat dels habitatges espanyols alhora que el Sr. Miquel Perdiguer Andrés, president de la Fundació Mutua de Propietarios, va explicar la importància de disposar de col·laboradors que estiguin en contacte amb la realitat de les comunitats de propietaris per contribuir a una societat cada vegada més accessible.

D’esquerra a dreta, Miquel Perdiguer, President de la Fundació Mutua de Propietarios y Salvador Díez Lloris, President del Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya.

Noticias

27/02/23
Prop de 1.200 habitatges s’han beneficiat del programa ‘Sense Barreres’ fent possible que 398 persones amb mobilitat reduïda puguin sortir de manera autònoma de les…
25/11/22
La Fundació Mutua de Propietarios celebra el seu cinquè aniversari amb la missió de continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb mobilitat…
10/11/22
A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 € Podran accedir a…