La Fundació Mutua de Propietarios crea un Consell Assessor d’experts per aconsguir ”Habitatges Sense Barreres”

Està integrat per dotze experts en diferents disciplines vinculades a l’habitatge

L’organisme assessorarà a la institució en les diferents accions que emprendran per millorar l’accessibilitat dels edificis d’habitatges

Madrid, 26 de juny de 2019.- La Fundació Mutua de Propietarios- Habitatges sense Barreres ha creat un Consell Assessor integrat per dotze experts en diferents disciplines vinculades a l’habitatge que assessorarà a la institució en les distintes accions i projectes que emprendran per millorar l’accessibilitat als edificis.

“El Consell Assessor és un òrgan voluntari de consulta i assessorament tècnic amb la missió de prestar col·laboració i assessorament a la Fundació en aquells temes en els que vulgui una mirada aliena al seu dia a dia”, explica Laura López Demarbre, directora de la Fundació Mutua de Propietarios, després de la primera reunió mantinguda a Madrid.

En concret, el Consell Assessor de la Fundació Mutua de Propietaris està format per persones rellevants de l’entorn universitari, l’arquitectura, l’administració de finques, les assegurances, la tecnologia i el sector immobiliari, entre d’altres, que s’han compromès amb la missió de la Fundació. Per part de la Fundació Mutua de Propietarios el Consell Assessor està presidit per el President de la Fundació, Miquel Perdiguer Andrés, i assisteixen també el seu Vicepresident, Christopher Bunzl, la seva Directora, Laura López Demarbre, i Pedro M. Junquera en qualitat de Secretari.

Les àrees principals en les que la Fundació Mutua de Propietarios desenvolupa les seves activitats són l’eliminació de barreres arquitectòniques, la sensibilització de la societat i els actors polítics decisors en matèria d’accessibilitat, i la innovació, amb la finalitat de afavorir el desenvolupament de noves tecnologies que millorin les condicions de vida a les persones amb mobilitat reduïda.

En aquest marc, dins del seu Observatori de l’Accessibilitat, , la Fundació ha desenvolupament diversos estudis per conèixer l’estat dels edificis d’habitatges a Espanya i altres països de referència a Europa i, recentment, un informe sobre la situació de les persones amb mobilitat reduïda i l’accessibilitat dels habitatges.

A més, la Fundació Mutua de Propietarios compta amb el programa “Sense Barreres” que posa a l’abast de les comunitats veïnals recursos financers i tècnics necessaris per millorar l’accessibilitat a les àrees comunes d’un edifici.

CONSELL ASSESSOR
– José Pablo Carbonell. CEO de Everis Europa y Responsable Global de Banca.
– Marco Colomer. Presidente y Consejero Pryconsa y Cogein.
– Lluís Comerón. Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
– Javier García-Bernal. Presidente Asociación Profesional de Mediado-res de Seguros.
– Elena Jiménez de Andrade. Presi-denta Consejo General de Mediado-res de Seguros y del Colegio de Mediadores de Madrid.
– Samir Kayali. CEO de C95 Creative.
– Juan Mezo. Director y socio de Valores y Marketing.
– Sergio Nasarre. Director Cátedra UNESCO del Derecho a la Vivienda – Universidad Rovira y Virgili.
– Alejandro Pestaña. Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
– Jaime Pire. Fundador y CEO de MIND Facility Management.
– Raimon Royo. Director General Adjunto en Arquia Banca.
– Ana Solozábal. Socia-Directora en Asset Consulting Inmobiliario Madrid y Vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias.


D’esquerra a dreta: José Pablo Carbonell, Marco Colomer, Samir Kayali, Lluís Comerón, Christopher Bunzl, Laura López, Miquel Perdiguer, Ana Solazábal, Javier García-Bernal, Sergio Nasarre, Juan Mezo, Jaime Pire i Pedro M. Junquera.

Noticias

27/02/23
Prop de 1.200 habitatges s’han beneficiat del programa ‘Sense Barreres’ fent possible que 398 persones amb mobilitat reduïda puguin sortir de manera autònoma de les…
25/11/22
La Fundació Mutua de Propietarios celebra el seu cinquè aniversari amb la missió de continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb mobilitat…
10/11/22
A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 € Podran accedir a…