La Fundació Mutua de Propietarios i el CSCAE s’uneixen per impulsar projectes que estimulin la millora de l’accessibilitat en el parc d’habitatges a Espanya

La Fundació s’incorpora com a membre assessor a l’Observatori 2030 de l’CSCAE
La vicepresidenta de la Fundació Mútua de Propietaris destaca la necessitat de promoure que els edificis de nova construcció compleixin amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat
El president de l’CSCAE valora: “La col·laboració entre les dues organitzacions potenciarà tasca de millora de l’accessibilitat d’edificis i habitatges”

Madrid, 22 d’octubre de 2020.- La Fundació Mútua de Propietaris i el Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) han subscrit un conveni de col·laboració per compartir informació i esforços i impulsar projectes estratègics comuns que serveixin per millorar el parc de edificis i habitatges del nostre país sobre la base de la valor social que tenen l’Arquitectura i el sector de l’edificació.

En virtut d’aquest acord, la Fundació Mútua de Propietaris, una institució creada per l’asseguradora Mútua de Propietaris amb la missió de millorar l’accessibilitat a l’habitatge i al seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda, s’incorpora també com a membre assessor a Consell Institucional i Empresarial de l’Observatori 2030 de l’CSCAE, única taula sectorial amb caràcter permanent que existeix al nostre país.

En el conveni, signat per la vicepresidenta executiva de la Fundació, Laura López Demarbre, i el president de l’CSCAE, Lluís Comerón, les dues organitzacions coincideixen en la necessitat de col·laborar, incentivar i donar suport a projectes estratègics d’interès comú amb una important incidència en el sector de l’Arquitectura en el seu sentit més ampli, incloent la seva relació amb la indústria i la innovació, a causa de la valor de l’Arquitectura com una disciplina al servei de les persones i de les seves necessitats.

D’aquí que considerin que han de fomentar els vincles amb les administracions locals i col·laborar en la producció de coneixement i propostes que serveixin per oferir solucions responsables des del sector i en defensa de la qualitat, necessària per a garantir el benestar general de la població.

Per a això, es comprometen a intercanviar informació i a compartir esforços que redunden en benefici de la societat, així com de el sector i dels agents que l’integren. I, a hores d’ara, un fòrum idoni és l’Observatori 2030 de l’CSCAE, a què la Fundació Mútua de Propietaris s’incorpora per proposar programes, activitats i oferir la seva valuosa experiència en l’assessorament i elaboració de propostes que siguin de la seva competència.

La vicepresidenta executiva de la Fundació Mútua de Propietaris destaca: “Com a part del nostre compromís amb la millora de l’accessibilitat als edificis és essencial compartir amb tots els actors implicats, les nostres capacitats i coneixements, així com conscienciar en la necessitat de promoure que els edificis de nova construcció compleixin amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat”.

Per la seva banda, el president de l’CSCAE es mostra convençut que l’aliança amb la Fundació Mútua de Propietaris serà molt positiva per donar suport a la tasca dels arquitectes en la millora d’accessibilitat d’edificis i ajudar a l’activitat de la fundació, impulsant aquestes millores . Igualment, contribuirà a traslladar a les administracions públiques i a la societat, en general, la importància de el projecte arquitectònic i de l’Arquitectura com un bé d’interès general, essencial per millorar les condicions de vida de les persones i garantir el seu benestar.

Entre els objectius de el present conveni de col·laboració es troba també el compromís de difusió dels treballs i les iniciatives realitzades en el si de l’Observatori 2030 de l’CSCAE per contribuir a enfortir la marca Espanya de el sector de l’arquitectura, la indústria i la innovació en el estranger.


Noticias

27/02/23
Prop de 1.200 habitatges s’han beneficiat del programa ‘Sense Barreres’ fent possible que 398 persones amb mobilitat reduïda puguin sortir de manera autònoma de les…
25/11/22
La Fundació Mutua de Propietarios celebra el seu cinquè aniversari amb la missió de continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb mobilitat…
10/11/22
A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 € Podran accedir a…