Roda de premsa de la Fundació

Els habitatges europeus també suspenen en accessibilitat universal

Vam iniciar el dia amb una roda de premsa per presentar el segon estudi de la Fundació Mutua de Propietarios, el qual posa en evidència que no només els habitatges espanyols suspenen en accessibilitat universal, sinó que l’accessibilitat universal és una assignatura pendent pels habitatges europeus. Per aquest motiu es realitzar un estudi comparatiu entre Espanya, Alemanya i Suècia.

Els ponents que van participar son els següents:

  • Sr. Miquel Perdiguer, President de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Sra. Laura López, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Sr. Sergio Nasarre, Catedràtic de la Càtedra UNESCO del Dret a l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Sra. Montserrat Pallares, Presidenta de COCEMFE Barcelona.
  • Sr. Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finqueas de Barcelona-Lleida.

El President de la Fundació Mutua de Propietarios va començar la roda de premsa explicant el compromís de la Fundació amb la millora de l’accessibilitat a l’habitatge i al seu entorn per les persones amb mobilitat reduïda. Després d’exposar l’activitat i principals programes de la Fundació va fer referencia a l’estudi realitzant destacant que “Encara queda molt camí per recórrer i que es posa de manifest que, inclús en Estats socials més consolidats, s’està lluny d’aconseguir una autèntica accessibilitat universal”.

La Directora de la Fundació va presentar els principals resultats de l’estudi destacant que:

  • Només un 0,6% dels edificis d’habitatges espanyols són universalment accessibles, davant d’un 1,5% dels alemanys i un 2,5% dels suecs
  • La Legislació espanyola és més estricta que la sueca o l’alemanya, encara que els nivells d’incompliment són més elevats a Espanya
  • Espanya és el país amb major nombre d’ascensors: un 78% dels edificis en té, davant d’un 45% a Suècia i un 18% a Alemanya

El catedràtic, va exposar l’evolució dels canvis legislatius en matèria d’accessibilitat als països analitzats destacant que “Els baixos resultats en accessibilitat obtinguts a Alemanya i Suècia, poden explicar-se pels menors estàndards tècnics exigits per les respectives normatives tècniques” i que “A Espanya, tot i que els requisits tècnics són més elevats i retroactius, s’incompleixen, tot i que a canvi, el discapacitat o persona més gran de 70 anys pot forçar més clarament les obres, que dins d’uns marges, seran satisfetes per la resta de propietaris”.

La Presidenta de COCMFE Barcelona, va destacar que “es considera intolerable que les persones amb discapacitat no puguin accedir a l’exercici de drets bàsics com l’accés a un habitatge, l’ocupació o l’educació en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania malgrat que la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, vigent des de 2013, les reconeix com a titulars d’una sèrie de drets i estableix el règim d’infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal”.

Per concloure el Patró i President del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida va destacar que “els administradors de finques són una peça clau per incentivar i conscienciar a les comunitats de propietaris de la importància de disposar d’uns edificis d’habitatges accessibles”.
 
 

D’esquerra a dreta, Sr. Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Sra. Montserrat Pallares, Presidenta COCEMFE Barcelona, Sr. Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios, Sra. Laura López, Directora Fundació Mutua de Propietarios y Sr. Sergio Nasarre, Director de la Càtedra UNESCO a l’habitatge de la URV.
D’esquerra a dreta, Director de la Càtedra UNESCO a l’habitatge de la URV, Sra. Laura López, Directora Fundació Mutua de Propietarios, Sr. Miquel Perdiguer, President Fundació Mutua de Propietarios, Sra. Montserrat Pallares, Presidenta COCEMFE Barcelona y Sr. Enrique Vendrell, President del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.

Noticias

27/02/23
Prop de 1.200 habitatges s’han beneficiat del programa ‘Sense Barreres’ fent possible que 398 persones amb mobilitat reduïda puguin sortir de manera autònoma de les…
25/11/22
La Fundació Mutua de Propietarios celebra el seu cinquè aniversari amb la missió de continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb mobilitat…
10/11/22
A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 € Podran accedir a…