Política de Privacitat

Política de Privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: Fundación Mutua de Propietarios amb el CIF G-67133942.
Direcció: C/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).
Correu: rgpd@fundacionmdp.org
Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO): dpo@fundacionmdp.org

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A la Fundació Mútua de Propietaris tractem les dades que ens faciliti amb les següents finalitats:

  • Gestionar les seves sol·licituds;
  • Atendre a les seves consultes;
  • Informar-sobre les nostres activitats i esdeveniments;
  • Sol·licitar la seva col·laboració en els nostres programes;
  • Envia nostre butlletí informatiu;
  • Rebre seva valoració sobre les nostres activitats sense ànim de lucre.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens ha prestat. No obstant això, vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment per qualsevol o totes les finalitats, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la gestió i administració de la seva petició i per a la gestió dels consentiments atorgats per vostè al tractament de les seves dades personals, i en qualsevol cas mentre no sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les seves dades podran ser comunicades a les següents entitats de el Grup MÚTUA: Best Technologies for Buildings, S.L. (El nom comercial és “Sensedi”) i Mútua de Propietaris Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa, per fer possible l’execució de les activitats i iniciatives dutes a terme per la Fundació Mútua de Propietaris en què vostè decideixi participar, així com per a dur a terme gestions com ara l’avaluació d’expedients d’ajuda sol·licitades. Les seves dades també podran ser comunicades a tercers per al compliment d’obligacions legals.

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret Contingut Canals d’Atenció
Accés Podrà obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers. Podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic a rgpd@fundacionmdp.org

Per a l’exercici dels seus drets d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que desitja exercir.

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquells que siguin incomplets.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Fundació Mútua de Propietaris deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació a el tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament sigui il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan Fundació Mútua de Propietaris no necessiti tractar les seves dades però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • Quan s’hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus;
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació amb Fundació Mútua de Propietaris, així com a transmetre’ls a una altra entitat.
Si considera que Fundació Mútua de Propietaris no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.agpd.es.