Política de Privacitat

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: Fundación Mutua de Propietarios amb el CIF G-67133942.
Direcció: C/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).
Correu: rgpd@fundacionmdp.org
Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO): dpo@fundacionmdp.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A Fundació Mutua de Propietarios tractem les dades personals que ens faciliti per gestionar les seves sol·licituds, atendre les seves consultes, informar-lo sobre les nostres activitats i esdeveniments, sol·licitar la seva col·laboració als nostres programes, enviar-li el nostre butlletí informatiu i rebre la seva valoració sobre les nostres activitats sense ànim de lucre.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

Durant quan de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la gestió i administració de la seva petició i en qualsevol cas mentre vostè no en sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que correspongui en cas d’acord amb cada tipologia de dades.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les seves dades seran comunicades a empreses del Grup Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros A Prima Fija per fer possible l’execució de les activitats i iniciatives portades a terme per la Fundació en les que vostè decideixi participar així com per portar a terme gestions tals com l’avaluació d’expedients d’ajuda de sol·licituds o la gestió de l’atenció telefònica que pugui precisar, respectivament. També podran ser comunicats a terceres entitats col·laboradores de la Fundació.

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret Contingut Canals d’Atenció
Accés Podrà obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers. Podrà exercir aquests drets enviant un email a rgpd@fundacionmdp.org

*Per l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquelles que siguin incomplertes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de les seves dades personals, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que li van ser recollides.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. La Fundació Mutua de Propietarios deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan la Fundació Mutua de Propietarios no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre que es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb la Fundació Mutua de Propietarios, així com a transmetre’ls a una altra entitat.
Si considera que la Fundació Mutua de Propietarios no ha tractat les seves dades personals de conformitat con la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.aepd.es.