Accessibilitat dels portals en els edificis

Encara que en l’actualitat se li dóna cada vegada més importància a l’eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis la veritat és que és molt comú trobar edificis amb barreres arquitectòniques, és a dir, amb obstacles que impedeixen la correcta accessibilitat de tots els veïns que viuen en una comunitat. Per això, cada vegada més, l’accessibilitat dels portals en els edificis és una prioritat per a les comunitats de veïns.

Avui t’expliquem quins són els problemes més comuns en l’accessibilitat dels portals en els edificis i les solucions que existeixen. Aquí aclarim tots els teus dubtes.

Problemes i solucions en l’accessibilitat dels portals

De vegades, es planteja la necessitat de realitzar obres al portal d’una comunitat de veïns per facilitar l’accés a totes les persones que habiten a l’edifici (gent gran, persones amb mobilitat reduïda o persones discapacitades). La reforma dels portals sempre porta amb si obres que tenen lloc en zones comunes, i que suposen una alta inversió per a la comunitat de veïns.

Aquesta reforma consisteix a eliminar les barreres arquitectòniques d’un habitatge i instal·lar els mecanismes adequats perquè l’accés i utilització de persones amb algun tipus d’incapacitat, sigui més fàcil. D’aquesta manera, es garanteix la no discriminació, independència i seguretat d’aquestes persones.

Anem a enumerar a continuació els principals problemes que existeixen en l’accessibilitat dels portals dels edificis i possibles solucions als mateixos.

Graons a l’entrada de l’edifici

Quan ens trobem amb graons a l’entrada d’un edifici, instal·lar una rampa pot ser la primera opció per eliminar desnivells o esglaons en els accessos als portals. No obstant això, en moltes ocasions, a causa de la falta d’espai per col·locar una rampa amb una inclinació adequada, aquesta opció no és viable.

Hi ha altres alternatives, com instal·lar una plataforma elevadora vertical. És l’opció ideal quan volem millorar l’accessibilitat d’unes escales, però no tenim gaire espai per fer una rampa útil i perfectament transitable. La plataforma elevadora vertical consisteix en un suport que s’eleva a les persones cap al replà que dóna accés a l’ascensor o pis 0, és com un petit ascensor. No necessita obra i pot ser utilitzada tant per persones en cadires de rodes, com per persones de mobilitat reduïda.

Una altra opció és la instal·lació d’una plataforma puja-escales. Aquest mecanisme consisteix a instal·lar una plataforma elevadora, que eleva a les persones sobre un tram d’escales. Són una opció molt segura, ja que compten amb sistemes de seguretat i antilliscament.

D’altra banda, instal·lar una cadira salva-escales podria ser una altra opció, però limita molt la mobilitat si a l’edifici conviuen persones que es desplacen en cadires de rodes, ja que l’usuari ha de seure a la cadira, per després ser transportat cap amunt. Són les més utilitzades perquè gairebé no ocupen espai.

Apertura de puertas

Les portes també poden complicar l’accessibilitat dels portals en els edificis, en el cas que siguin molt pesades, siguin molt difícils d’obrir, no es mantinguin obertes per si soles o en el cas contrari, es tanquin massa ràpid.

La solució a aquest problema és la instal·lació d’un mecanisme d’obertura i tancament, situat, en tots els casos, a una alçada òptima per a tots els usuaris (al voltant de 0.8 i 1,2 metres). L’objectiu d’aquest mecanisme és que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir al portal i que la porta s’obri a pressió o palanca i pugui ser subjectada amb una sola mà.

Hueco de paso estrecho

Per millorar l’accessibilitat dels portals en els edificis, una altra opció és fer més ample el buit de les portes del portal perquè impossibiliten l’entrada o sortida de persones en cadira de rodes, o fins i tot cotxets de nadons.

En aquest cas s’ha de garantir que l’angle de l’obertura de la porta sigui major a 0,78 metres.

No hay ascensor

Podem trobar-nos amb el cas que no hi hagi ascensor en un portal. En aquest cas la solució és simple: instal·lar un ascensor. No obstant això, en el cas que no hi hagi espai, l’alternativa és instal·lar un ascensor per fora de la façana o, les opcions abans esmentades, com cadires pujaescales o plataformes elevadores.

Com veus, són diversos els obstacles que una persona en cadira de rodes o amb dificultat per desplaçar-se, es troben en la seva vida diària. Una cosa tan simple com poder sortir del portal de forma autònoma és de gran ajuda a qualsevol persona per poder viure dignament i de forma independent.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…