Accessibilitat en edificis existents

L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici i així garantir la millora en el confort i l’accés a l’habitatge habitual. Avui, des de Fundació Mutua Propietarios t’expliquem com ha de ser l’accessibilitat en edificis existents.

 

És obligatòria l’accessibilitat en els edificis?

Abans de res, has de saber que en el cas d’immobles ja existents, la reforma de la Llei de Propietat Horitzontal empara a qualsevol persona amb una discapacitat o major de 70 anys que sol·liciti l’accessibilitat de l’edifici, fins i tot en el cas que aquesta comporti la modificació del títol constitutiu.

Si això passés, la comunitat de propietaris està obligada a realitzar ajustos en les zones comunes de l’edifici per a garantir l’accés i, a més, com dèiem anteriorment, l’hauria d’haver realitzat abans del 4 de desembre de 2017.

Per tant, has de tenir al cap que tant si l’edifici és de nova construcció com si ens referim a un ja existent, l’accessibilitat és obligatòria i qualsevol comprador o propietari de l’immoble pot sol·licitar la supressió de les barreres arquitectòniques.

 

Què entenem per barreres arquitectòniques?

Les barreres arquitectòniques són un conjunt d’elements que dificulten el desenvolupament de l’activitat normal per part de persones amb discapacitat sensitiva i/o motora d’una manera autònoma i segura. Aquestes barreres les podem classificar en dos grups:

Barreres arquitectòniques pròpiament dites

On l’accés i la mobilitat per un determinat espai no estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda o una altra limitació. En aquest apartat incloem els accessos amb escales i sense rampa, els passadissos estrets, els banys no adaptats.

Barreres urbanístiques

Generalment en espais públics, on no es tenen en compte les característiques especials de les persones discapacitades. Les voreres sense rebaixar i els semàfors sense indicacions acústiques serien un exemple.

Accessibilitat en un edifici existent

La Llei d’Igualtat, No Discriminació i Accessibilitat Universal i els seus reglaments de desenvolupament són el marc jurídic general que protegeix i garanteix el dret a la igualtat de les persones amb discapacitat. Per part seva, el Codi Tècnic d’Edificació en el document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat, en la seva secció 9 i en els documents de suport, estableix com han d’adequar-se les condicions d’accessibilitat en edificis.

A l’hora de considerar accessible un edifici, aquest ha d’estar exempt de barreres en el seu entorn, possibilitant que les persones majors amb mobilitat reduïda o persones amb diversitat funcional, auditiva o visual, puguin continuar vivint en les seves llars mantenint el màxim grau possible d’autonomia personal. Per a això, la comunitat ha de complir determinats requisits.

Els dissenys inadequats com a passadissos estrets; esglaons en l’entrada; o interruptors de la llum instal·lats en llocs de difícil accés, constitueixen una barrera destacada a l’hora de realitzar les activitats del dia a dia per a alguns col·lectius.

Subvencions a l’accessibilitat en els edificis

Millorar l’accessibilitat en edificis existents és un repte per a elevar el nivell de vida de milions de persones i és important assenyalar que l’accessibilitat a determinats edificis no és una opció, sinó que suposa una obligació legal.

L’Estat i les Comunitats Autònomes faciliten una sèrie d’ajudes en forma de recursos econòmics per a ajudar a la rehabilitació d’edificis, i des de Fundació Mutua de Propietaris també pots sol·licitar ajudes econòmiques per a aconseguir que la teva comunitat de veïns sigui més accessible. Si tens algun dubte no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t’atendrem encantats.

Actualidad

13/10/22
La majoria dels experts estan d’acord en que la Intel·ligència Artificial (IA) ofereix l’oportunitat de fer l’arquitectura més fàcil, segura, accessible i eficient per a…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…