La manca d’accessibilitat universal al parc immobiliari

Impacte en les persones amb mobilitat reduïda.

Les persones amb mobilitat reduïda veuen limitada la seva autonomia fruit de les condicions del parc immobiliari espanyol que, tal i com afirma l’estudi sobre accessibilitat realitzat per la Fundació Mutua de Propietarios en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, compta amb menys d’un 1% d’habitatges accessibles universalment.

Aquesta dada és preocupant ja que el percentatge de població amb discapacitat a Espanya arriba al 8,6%, dels que s’estima que la meitat pateix algun tipus de dificultat física. A aquest percentatge, a més, s’hauria de sumar la tercera edat, que en un alt grau també veu minvada la seva mobilitat amb el temps.

Tot i que els edificis haurien de complir els criteris d’accessibilitat universal recollits en el Reial Decret de 2013, la veritat és que prop del 63% dels edificis posseeixen escales en l’accés al portal, només el 28% compta amb rampa d’accés (que, en ocasions, no són d’utilitat), un 22% no té ascensor, i en el 14% dels casos no compten amb porter automàtic i en cas de comptar amb ell, en el 68% dels casos no són practicables per persones en cadira de rodes.

Gràcies a aquest estudi sobre l’accessibilitat als habitatges espanyols “s’han evidenciat importants carències que impedeixen aconseguir una societat més igualitària i justa pel que fa l’accés física a l’habitatge”, indica Miquel Perdiguer Andrés, president de la Fundació Mutua de Propietarios.

Així, el fet d’evidenciar aquesta situació pot suposar una oportunitat de canvi, no només en la creació d’habitatges nous, sinó en la rehabilitació d’edificis antics que posseeixen barreres arquitectòniques. Per aquesta finalitat, existeixen programes, com el de la Fundació Mutua de Propietarios, on es convoquen ajudes a l’accessibilitat per a la instal·lació d’ascensors i altres elements que afavoreixin l’accessibilitat a l’habitatge, millorant la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…