Entrevista a Alfredo Sanz

President del Consell General d’Arquitectura Tècnica a Espanya

Quin paper té l’accessibilitat en el panorama arquitectònic espanyol? Es tracta d’un factor rellevant en la construcció d’habitatges o immobles?
Es evident que al ser un bé de cicle perllongat, el fet edificat, té avui en dia un dèficit molt important en matèria d’accessibilitat.

Des del CGATE, ens hem proposat liderar un impuls decidit cap a la plena accessibilitat universal. En el seu moment vam convenir amb la Fundació ONCE una sèrie d’accions, que s’estan portant a terme d’una manera molt intensa. Observem un veritable interès dels nostres professionals per incorporar als seus coneixements tot allò que pugui contribuir a l’accessibilitat universal.


Quines són les característiques principals d’accessibilitat que és obligatori aplicar, a dia d’avui, als habitatges unifamiliars o immobles?
D’acord al Document Bàsic BD-SUA, punt 9, referent a l’Accessibilitat, del CTE, és condició que la parcel·la disposi de com a mínim un itinerari accessible que, en urbanitzacions d’unifamiliars, comuniqui una entrada a la zona privativa de cada habitatge, amb la via pública i amb les zones comunes exteriors, tals com aparcaments exteriors propis del edifici, jardins o piscines o zones esportives.

 

Com s’ha fomentat des del Consell General d’Arquitectura Tècnica d’Espanya la millora dels edificis en matèria d’accessibilitat?
Com se sol dir les barreres estan salvades per aquells edificis de nova construcció, encara que no així per les finques antigues que requereixen la necessitat de realitzar unes obres, i per tant, d’uns sobrecosts.

Per a la supressió de les barreres arquitectòniques, les solucions més comunes plantejades a les comunitats de propietaris són l’execució d’una rampa, la instal·lació d’una plataforma elevadora o d’ascensors en cas que de que no disposessin ja d’ells. Tanmateix, són varis els motius, a més dels econòmics, pels que no s’han realitzat aquestes adaptacions com el desconeixement normatiu i els drets i obligacions que té la comunitat de propietaris.

Recentment hem editat amb la Fundació Once, i en col·laboració amb la Fundació Mutua de Propietarios, la guia de recolzament ¿Com gestionar l’accessibilitat? Amb aquesta feina es pretén aclarir alguna d’aquestes qüestions de cara a poder incrementar les adaptacions de molts edificis d’habitatges a España que necessiten una adequació per permetre la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

 

En quina mesura les noves tendències arquitectòniques tenen en compte les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda?
Encara la formació en accessibilitat encara és, al meu entendre, escassa, al 2019 podríem dir que a la majoria dels projectes, l’accessibilitat ha deixat de ser un tema residual per formar part integrada del edifici.

Òbviament, cada projecte arquitectònic és diferent, pel que s’ha d’implementar, dins d’uns requeriments tècnics del CTE, aquells elements que ajudin a una millor adaptació dels espais.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…