Entrevista a Montserrat Pallarès

Presidenta de COCEMFE Barcelona

COCEMFE es la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, amb la missió d’aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen en favor de les persones amb discapacitat física i orgànica per defensar els seus drets i millorar la qualitat de vida. A la Fundació Mutua de Propietarios hem parlar amb Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona sobre els assoliments aconseguits a Espanya en matèria d’accessibilitat i sobre els nous reptes als que s’enfronta aquest organisme al 2019.

 

  1. Mirant enrere, quina és la situació actual de les persones amb discapacitat a España? I a Barcelona? Quin és el rol de COCEMFE?

En termes generals, crec que en les últimes quatre dècades hem avançat des de molts punts de vista: el llenguatge, l’accessibilitat, els recursos, etc. Però dit això, les persones amb discapacitat seguim trobant barreres de tot tipus a l’hora de realitzar la nostra vida quotidiana.

Se’ns posen barreres físiques, comunicatives, barreres per accedir a escoles i instituts, per agafar un tren, un bus o metro, per passar als centres sanitaris, a botigues i comerços o a instal·lacions esportives i culturals…és a dir per desenvolupar activitats de la vida quotidiana que a més, estan relacionades amb drets bàsics com l’educació, la salut o la feina.

Per tant, hem de seguir impulsant un canvi cultural que doni lloc a una societat inclusiva, basada en el disseny i l’accessibilitat universal i en la que totes les persones, al marge de la nostra edat i circumstàncies, puguem exercir la nostra autonomia personal.

Per COCEMFE Barcelona, la accessibilitat universal és una de les nostres línies prioritàries de treball. Per exemple, al 2017 vam llançar la Declaració de Barcelona “L’accessibilitat universal, un bé comú” que va ser subscrita per centenars d’entitats i organitzacions de diferent naturalesa. I aquesta mateixa línia de denuncia i reivindicació treballa l’Observatori de la Discapacitat Física, una eina que vam impulsar precisament per posar en l’agenda política les necessitats i drets de les persones amb discapacitat en base als estudis i enquestes que realitzem.

 

  1. Parlant d’accessibilitat, en quina mesura ha millorat l’accessibilitat als habitatges els últims anys? I la conscienciació social d’aquest problema?

L’accés a l’habitatge continua sent un dels nostre cavalls de batalla. De fet, a COCEMFE vam acabar el 2018 amb una acció coordinada de 37 ciutats de tota España per denunciar la situació de discriminació que pateixen algunes persones amb discapacitat que, sense haver comès cap delicte, estan tancades a les seves llars per manca d’accessibilitat. Amb la campanya “Arrestópolis” vam reclamar que es modifiqui la Llei de Propietat Horitzontal i que s’elimini l’actual limitació econòmica de 12 mensualitats de despeses de la comunitat per tal que sigui obligatori realitzar les reformes d’accessibilitat, de la mateixa manera que les comunitats veïnals es facin càrrec altres reformes ineludibles derivades de les condicions estructurals, l’estanquitat, la habitabilitat i la seguretat.

A més, per citar alguna de les nostres reivindicacions, demanem ajudes específiques a totes les comunitats veïnals que han d’afrontar aquest tipus d’actuacions ja que, actualment només el 10% dels edificis que realitzen aquestes obres han obtingut subvencions per portar-les a terme.

Responent a la primera part de la pregunta, segons les dades del vostre estudi “L’accessibilitat a España y Europa”, només un 0,6% dels edificis d’habitatges espanyols son universalment accessibles. Aquest xifra parla per si sola e indica la gran feina que ens queda per aconseguir que els habitatges siguin plenament accessibles.

 

  1. Quins són els reptes que s’ha proposat COCEMFE Barcelona aquest any en matèria d’accessibilitat? Com s’aborda des de COCEMFE la situació de les persones amb discapacitat que no poden sortir dels seus habitatges degut a que els immobles en els que habiten presenten grans barreres per ells?

En paral·lel a l’accessibilitat, ha de córrer el concepte d’autonomia personal, és a dir, el dret que tenim totes les persones de viure la nostra vida segons les decisions i principis que òbviament han de ser respectades. L’autonomia personal és un dret irrenunciable que garanteix la igualtat d’oportunitats a totes les persones i les administracions tenen el deure de salvaguardar-lo. I per això, és imprescindible l’accessibilitat universal.

Pel que fa l’accessibilitat als habitatges, seguirem realitzant campanyes de conscienciació “Arrestópolis” perquè l’accessibilitat no pot dependre dels recursos econòmics de la ciutadania; un edifici accessible és un edifici per totes les persones i realitzar les obres necessàries per garantir l’accessibilitat és una inversió justa i necessària a més, d’una contribució al bé comú ja que, cap persona té un certificat que garanteixi que mai tindrà una discapacitat. És més, els estudis diuen que més del 80% de les discapacitat son sobrevingudes al llarg de la vida.

 

  1. Voldria destacar alguna iniciativa que COCEMFE Barcelona hagi posat en marxa al 2018 en la línia de fer més accessible els entorns i edificis a les persones amb discapacitat?

Al 2018 COCEMFE Barcelona ha posat en marxa la Oficina Tècnica d’Accessibilitat (OTA) dirigida a persones amb discapacitat física i orgànica i mobilitat reduïda. Es tracta d’un programa d’assessorament per persones amb discapacitat física o orgànica, en relació amb el seu entorn més immediat, amb el que realitzem acompanyament al llarg del procés.

La feina de la OTA és recolzar les persones amb discapacitat en relació amb l’accessibilitat dels entorns i els edificis, en base al compliment de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i avançar, a través d’un disseny per totes les persones, cap a la plena inclusió.

 

Algunes de les accions que portem a terme són:

  • Orientació en actuacions de millora tant en edificis com habitatges: eliminació de barreres arquitectòniques i aplicació dels principis del disseny universal per la seva adaptació.
  • Acompanyament en la gestió d’ajudes i subvencions de rehabilitació d’espais per la promoció de l’accessibilitat.
  • Intermediació en la gestió de programes d’accessibilitat entre les comunitats de propietaris o entitats y persones amb discapacitat.
  • Sensibilització de la ciutadania sobre la importància del disseny universal i de l’accessibilitat mitjançant la coordinació amb entitats, administracions públiques i empreses.
  • Assessorament i acompanyament de la renovació dels plans d’accessibilitat universal en els municipis de la província.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…