Entrevista Beatriz Soler Bigas

Patrona de la Fundació Mutua de Propietarios i Professora de Direcció de Marketing a ESADE

 

Quins són els teus objectius com a Patrona de la Fundació Mutua de Propietarios? Amb quins valors de la Fundació Mutua de Propietarios t’identifiques més?

Contribuir al naixement i creixement d’una Fundació amb una missió clara, molt necessària i que s’expressa bé al claim “Habitatges sense barreres”, on s’ha demostrat que és una emergència social (un estudi realitzat per l’Observatori de la Fundació Mutua de Propietarios demostra que només el 0,6% dels edificis dels habitatges espanyols compleixen amb els criteris d’accessibilitat universal). M’identifico amb tots els valors de la Fundació, però en destacaria un, el de la innovació social: al segle XXI és necessari buscar solucions innovadores per donar respostes adients a problemes socials greus. Crec que la Fundació Mutua de Propietarios té aquesta orientació a la innovació que caracteritza a les organitzacions capaces d’aconseguir canvis i de “fer que les coses passin”.

 

Quin valor es dóna a l’accessibilitat a les escoles de negocis com ESADE? Com es fomenta des d’ESADE la millora dels edificis d’empreses o habitatges en matèria d’accessibilitat?

ESADE és una institució que ambiciona inspirar futurs millors i que té el seu “Institut d’Innovació Social” una aposta decidida per transformacions que tinguin realment impacte i que contribueixin a fer un món més just i sostenible. Més que enfocar-se a temes molt concrets, a ESADE considerem que tenim que jugar un rol important en la creació de coneixement sobre problemes socials importants rellevants mitjançant una investigació rigorosa, en la sensibilització i conscienciació al respecte i en utilitzar els processos de formació per transferir el coneixement adquirit. El resultat de tot això ha de servir per optimitzar el funcionament de les organitzacions amb la finalitat social aconseguint que la seva missió, objectius i programes siguin coherents i existeixi una orientació a resultats.

 

Quin paper té el màrqueting per fomentar l’accessibilitat a dia d’avui? Es tracta d’un factor rellevant o encara no se li dona la importància necessària? En quina mesura les noves tendències del màrqueting tenen en compte les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda? Com podia el màrqueting millorar la situació d’aquestes persones?

El màrqueting pot ajudar a que la gent es conscienciï sobre els problemes d’accessibilitat als habitatges, a que l’entorn de les persones amb problemes de mobilitat es sensibilitzi del que representa el seu dia a dia, pot donar a conèixer un programa de la Fundació Mutua de Propietarios i que els interessats se n’assabentin, pot fer que les pròpies administracions coneguin el que la Fundació i també altre organitzacions i empreses relacionades.

El màrqueting és un conjunt d’eines i processos que poden ajudar a vendre idees i programes, per exemple, a diferents col·lectius. Mitjançant el màrqueting poden proposar-se accions i solucions i comunicar-ho a públics objectius determinats, des de les pròpies persones amb problemes d’accessibilitat, al seu entorn proper o altres grups d’interès (comunitats de veïns, l’administració per exemple,….). Avui vivim en un món digital en el que el màrqueting pot ser cada vegada més precís i efectiu en les seves campanyes.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…