Les plataformes salva escales per a edificis accessibles

Les plataformes salva escales o plataformes elevadores són uns sistemes d’elevació, del tipus ascensor muntacàrregues. La seva instal·lació és senzilla i el seu l’objectiu és suprimir les barreres arquitectòniques en habitatges, locals i altres centres públics. Si bé la seva instal·lació es realitza per a millorar l’accessibilitat dels habitatges i altres centres públics, algunes comunitats de veïns són poc inclinades a la seva instal·lació per desconeixement.

Avui aprofundirem més en les plataformes salva escales, com milloren l’accessibilitat dels edificis i què diu la Llei de Propietat Horitzontal en quant a la seva instal·lació.

Solucions d’accessibilitat per comunitats de veïns

Las plataformes salva escales ajuden a les persones amb mobilitat reduïda, amb dificultats per pujar escales o esglaons o a persones que es desplacen amb cadira de rodes o altres elements, a accedir a una o vàries plantes de l’edifici o habitatge.

Aquest tipus d’ascensors són una de les millors opcions per garantir l’accés a tots els usuaris, sense necessitat de realitzar grans reformes o inversions. Els riells que necessita la plataforma salva escales s’instal·la a la paret o esglaons i només es necessari un endoll per posar en funcionament la plataforma salva escales.

Els motius pels quals es pot arribar a instal·lar aquest tipus d’elevadors són, per exemple, facilitar l’accés al vestíbul de l’ascensor en aquells casos en els quals hi hagi una escala o alguns esglaons, que impedeixin arribar a tots els usuaris fins ell. Si les escales d’entrada són amples, es podrà instal·lar una plataforma salva escales que garanteixi l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, pot donar-se el cas que sigui necessari salvar algun tram d’escales en els portals. Per exemple, per a accedir a alguna zona comuna, com l’aparcament o els trasters. En aquest cas, si no existeix l’opció de poder col·locar una rampa, les plataformes salva escales són la millor opció.

Plataformes salva escales, segures i estables

Encara que les plataformes salva escales estan fetes per a transportar persones que necessiten moure’s en cadira de rodes, la veritat és que també són vàlides en el cas que les persones majors no puguin pujar escales, tinguin dificultats per a ajupir-se o pujar bossa d’anar a comprar.

Són plataformes molt segures. Estan dissenyades per a garantir l’estabilitat i la seguretat i destaquen pel seu maneig, molt fàcil i intuïtiu. La seva grandària és una mica major que el de les cadires salva escales, però són més versàtils perquè poden ser usades per persones discapacitades, aquelles que tinguin mobilitat reduïda, persones majors, etc.

Quant a l’estètica de les plataformes salva escales, podem trobar molts models en el mercat. Des de les plataformes salva escales transparents, fins a plataformes de colors que vagin d’acord amb l’estètica dels edificis.

Finalment, destacar que les plataformes salva escales, no consumeixen massa energia elèctrica.

Què diu la Llei de Propietat Horitzontal sobre les plataformes salva escales?

Si ens basem en l’última modificació de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), aquesta estableix que aquest tipus d’obres, considerades menors, són de caràcter obligatori. És a dir, els edificis públics o comunitats de veïns en els quals visquin o treballin persones amb discapacitat, hauran d’escometre les obres sempre que el seu cost repercutit entre cada veí no sigui superior a les 12 mensualitats ordinàries de la quota de la comunitat.

Fins a aquesta modificació, era necessari que existís majoria de veïns que estiguessin disposats a córrer amb les despeses de l’obra. Amb aquesta modificació, és obligatori garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda.

En fer-se obligatori, s’ha ampliat l’oferta d’aquesta mena d’ascensors muntacàrregues per a la supressió de barreres arquitectòniques que existeixin en habitatges, comunitats o locals. És necessari garantir l’accessibilitat i la supressió dels desnivells verticals perquè, aquelles persones amb discapacitat o majors de 70 anys, puguin gaudir de la seva autonomia i activitats diàries.

Cal destacar que la LPH aplica a tot el territori espanyol, tret de Catalunya, on hi ha alguna diferència. A la llei catalana 5/2015 , també s’estableix la obligatorietat de la realització d’obres d’accessibilitat sempre que siguin ajustos “raonables”, però amb la diferència que no s’estableix un import mínim a assumir per cada propietari o titular. En aquest cas, les persones o convivents amb persones majors de 70 anys o amb alguna discapacitat precisaran d’un acord de Junta aprovat per majoria simple de la comunitat de propietaris per tirar-les endavant sense límit d’import. Donat el caràcter obligatori de les obres, si no s’aconsegueixi aquest acord, els peticionaris podran sol·licitar a l’autoritat judicial la decisió sobre l’import i límit a aportar per cada propietari o titular.

En Fundació Mútua de Propietaris volem continuar informant en matèria d’accessibilitat dels edificis, amb les millors opcions per a cada habitatge i edifici. Sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda facilitant l’accessibilitat a l’habitatge i el seu entorn.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…