L’Informe d’Accessibilitat de l’edifici

L’Informe d’Accessibilitat de l’edifici es tracta d’un informe sobre un local o edifici que es realitza i omple després d’un examen detallat pel qual han de passar els edificis que pertanyen a un residencial col·lectiu, com són: hotels, residències, albergs o residencials col·lectius. El redacta un tècnic format en edificació, un Arquitecte, Arquitecte tècnic o enginyer d’Edificació i es realitza dins d’un Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE) que ve contemplat en el Reial Decret 7/2015 que inclou també, entre d’altres els següents aspectes :

  • L’estat de conservació
  • Grau d’eficiència energètica
  • Condicions acústiques

Amb tot això s’aconsegueix avaluar l’estat actual d’un edifici o zona en particular, i prendre decisions sobre les mesures oportunes si l’edifici té deficiències, encara que també es realitza per valorar la inversió que cal fer en el cas que sigui necessari esmenar aquestes deficiències.

Si vols conèixer més sobre les peculiaritats d’aquest informe d’Accessibilitat de l’edifici, en què consisteix i la seva finalitat, segueix llegint!

En què consisteix l’informe d’accessibilitat de l’edifici

accesibilidad universalUn informe d’accessibilitat de l’edifici consisteix a realitzar i completar un document que té com a objectiu analitzar i justificar que una determinada edificació compleix els requisits que estableix la llei per facilitar els accessos i els usos, sense la discriminació de les persones discapacitades.

Inclou aspectes com, per exemple, si l’edifici és accessible des de la via pública, entre plantes, a les zones comunes, etc. No només es valora si l’edifici té allotjaments o habitatges adaptats, places d’aparcament per a persones amb discapacitat, lavabos o vestuaris adaptats a zones comuns com jardins o piscines, sinó també, si compta amb les senyalització i panells informatius que marquen els recorreguts accessibles que existeixin a l’edifici i que facilitin l’accessibilitat i circulació de les persones amb discapacitat.

En el cas que aquest informe sigui desfavorable, cal que els tècnics competents en matèria d’edificació i accessibilitat fixin unes mesures correctores mínimes que serveixin per adaptar les zones als requisits que dicta la normativa vigent.

D’altra banda en l’Informe d’Accessibilitat de l’edifici, també es valoren, de manera aproximada, la inversió a realitzar en aquestes mesures.

Per a què serveix un informe d’accessibilitat de l’edifici

Un informe d’accessibilitat d’un edifici serveix per acreditar si un edifici residencial col·lectiu compleix la normativa vigent sobre accessibilitat universal. És obligatori en els següents casos:

  • Per a sol·licitar una llicència d’obertura d’un local o establiment
  • Per a sol·licitar una subvenció per a la millora d’accessibilitat a les zones de concurrència pública.
  • Per a sol·licitar una subvenció en el cas de voler suprimir barreres arquitectòniques en una comunitat de veïns.
  • Per i emplenar l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE).
  • Per adaptar zones comuns en edificis, com portals, replà o garatges

Per què és necessari un informe d’Accessibilitat de l’edifici?

Realitzar un informe d’Accessibilitat en un edifici és molt important per no excloure a persones discapacitades o amb mobilitat reduïda a les zones comunes de zones residencials col·lectives i altres espais públics.

Segons el nostre estudi de Mobilitat Reduïda i Accessibilitat realitzat en col·laboració amb la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), més d’1.8 milions de persones a Espanya necessiten ajuda de terceres persones per sortir de casa. Un 33% de les persones d’aquest col·lectiu considera que si l’edifici on resideix tingués adaptacions per a les seves necessitats sortiria més freqüentment de casa seva. Les escales i portals revelen ser els espais dels edificis que presenten més limitacions per a aquest col·lectiu.

Per tot això, des de la Fundació Mútua de Propietaris, creiem necessari realitzar un informe d’Accessibilitat en els edificis, per garantir que les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda puguin sentir-se integrats dins d’una comunitat.

A més, la Fundació Mútua de Propietaris ha col·laborat amb l’asseguradora Mútua de Propietaris, en la creació de l’assegurança de Llar sense barreres, la primera assegurança de llar destinat a cobrir les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda, que entre altres cobertures inclou la realització d’un informe bàsic sobre l’estat de l’accessibilitat i condicionament de l’habitatge per a persones amb discapacitat i gent gran amb limitacions de mobilitat. https://mutuadepropietarios.es/seguro-de-hogar/

Actualidad

13/10/22
La majoria dels experts estan d’acord en que la Intel·ligència Artificial (IA) ofereix l’oportunitat de fer l’arquitectura més fàcil, segura, accessible i eficient per a…
16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…