Tres opcions per millor l’accessibilitat a un edifici d’habitatges

Rampes, plataformes salvaescales, ascensor a nivell del portal

L’accessibilitat és un factor que s’hauria de tenir més en compte en els espais comuns d’un gran nombre de comunitats de veïns avui en dia. Això suposa un problema per a les persones amb mobilitat reduïda a l’hora d’accedir al seu portal o altres espais d’un edifici.

Tanmateix, existeixen varies opcions d’adequació que permetrien garantir l’accés a aquells veïns als que no els sigui possible patir algun tipus de discapacitat motriu:

  1. Rampa:

Són moltes les comunitats que compten amb una entrada al portal formada per escales. A l’hora d’adequar els espais comuns per garantir l’accessibilitat, la rampa és possible que sigui una de les opcions més escollides per part de les comunitats de veïns.

No requereix d’una gran obra, ja que només és necessari eliminar una part de les escales per construir una rampa que permeti l’accés, si bé es tracta d’un element realment útil per persones que utilitzin cadires de rodes. No obstant, s’ha de tenir en compte que, si l’accés al portal és molt estret, no sempre serà possible executar aquesta obra.

  1. Plataforma salvaescales:

La plataforma salavaescales és una altra opció a tenir en compte per millorar l’accés en una comunitat de veïns. Una de les seves avantatges es que la pot utilitzar tan una persona que es desplaça en cadira de rodes, com un veí que utilitza muletes.

Existeixen plataformes que poden plegar-se per ocupar el menor espai possible al portal. En aquest cas, no s’ha d’executar una obra: és suficient amb instal·lar una màquina. Tot i així, també s’han de tenir en compte les dimensions de les escales del portal.

  1. Ascensor a nivell de portal:

Davant del problema de les escales d’accés a la comunitat, disposar d’un ascensor a nivell del portal o nivell zero seria una opció que garantiria l’accessibilitat de qualsevol persona amb mobilitat reduïda. És cert que aquest cas implica realitzar una obra civil que, depenent de molts factors, pot ser més o menys costos, però seria la més còmoda d’utilitzar per qualsevol persona independent del seu grau de minusvalidesa.

Algunes comunitats de veïns encara son reticents a realitzar qualsevol modificació i/o obra en espais comuns, principalment per raons econòmiques. No obstant, avui en dia cada vegada més institucions estan conscienciades amb la importància de l’accessibilitat i el grau problema que suposa per les persones amb mobilitat reduïda, de manera que s’ofereixen ajudes davant aquest tipus de situacions. A la Fundació Mutua de Propietarios mitjançant el nostre programa “Sense Barreres”, s’ha obert una convocatòria per sol·licitar les ajudes que permetin subvencionar gran part dels costos que impliquen les obres per l’eliminació de les barreres arquitectòniques a favor de l’accessibilitat.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…