Què és el barem de mobilitat reduïda?

El barem de Mobilitat reduïda determina el grau de capacitat motriu que té una persona amb discapacitat mitjançant una puntuació estimada per l’Administració. Aquest Barem de Mobilitat és necessari per adquirir el Certificat de Discapacitat, que permet a les persones amb discapacitat beneficiar-se de les prestacions tant locals, com autonòmiques o estatals.

A partir d’un  grau de discapacitat igual o superior al 33% es comprova mitjançant el Barem si la persona amb discapacitat podria o no tenir dificultats per utilitzar els transports col·lectius. La regulació determina que el Barem de mobilitat ateny a aquelles persones amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat, que pateixen pèrdues anatòmiques o deformacions essencials. 

Certificat de Discapacitat

señal de parking para personas con discapacidadEl Certificat de Discapacitat el concedeix l’Administració Pública de forma automàtica a aquelles persones amb discapacitat que utilitzen cadires de rodes. També es trobaran en aquesta situació respecte aquest certificat aquelles persones amb discapacitat que depenguin de bastons per desplaçar-se o que per deficiències intel·lectuals greus tinguin comportaments difícils de controlar.

Si qui ho sol·licita no veu reflectida la seva situació en l’anteriorment citat, haurà de realitzar el càlcul del barem de mobilitat tenint en compte els diferents casos que es presentin. El número o resultat d’aquest barem ha de ser positiu i igual o major de 7 per tal que numero sigui concedit.

El Barem de Mobilitat reduïda està regulat sota el Reial Decreto de 1971/1999, de 23 de desembre (BOE del 26 de gener de 2000) de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Quins són els beneficis de disposar del Certificat de Discapacitat i el Barem de Mobilitat reduïda?

El Barem de Mobilitat i per tant el Certificat de Discapacitat et permetrà obtenir beneficis tant socials com econòmics en les àrees que corresponguin a serveis de salut i programes de salut, educació, feina i participació i comunitat. A més, et permetrà sol·licitar ajuts per adquirir un habitatge o vehicle adaptat, i inclús la reducció d’impostos. El més recomanable és informar-se directament a l’Administració Pública de cada Comunitat Autònoma (per la llibertat de legislació en matèria de política social) de la situació individual i als ajuts i subvencions a les que es pot optar depenent de la puntuació de Barem de Mobilitat. 

Com es calcula el Barem de Mobilitat?

Com ja hem dit en els punts anteriors, es requereix d’una puntuació igual o superior a 7 i positiva per adquirir el Barem de Mobilitat Reduïda. Seguint els següents punts podrem saber si existeix o no mobilitat reduïda i en quin grau, el que servirà per obtenir els beneficis fiscals i socials, a més d’ajuts i subvencions.

L’Administració Pública concedeix automàticament el Certificat de Discapacitat a aquelles persones que presentin les següents situacions:

  • Utilitzin cadira de rodes
  • Depenguin de bastons para poder-se moure
  • Puguin caminar però que degut a greus deficiències intel·lectuals amb conductes molestes o agressives o de difícil control, els dificulti la utilització de mitjans de transport normalitzats. 

Aquelles persones amb discapacitat que no entrin en cap d’aquestes situacions, hauran d’avaluar el seu grau de discapacitat mitjançant una puntuació que ha de donar un resultat d’un mínim de 7 punts en total. Els apartats que s’hauran d’avaluar seran els següents; sent 1 punt per una limitació lleu, 2 punts per una limitació greu i 3 punts per una limitació molt greu en cadascun dels apartats.

  • Deambular en un terreny pla
  • Deambular en un terreny amb obstacles
  • Pujar i baixar un tram d’escales
  • Sobrepassar un graó de 40 centímetres
  • Sostenir-se en peu en una plataforma d’un mitjà normalitzat de transport

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…