Què és el paviment podotàctil i quina és la seva utilitat per a les persones amb mobilitat reduïda?

T’has fixat en què els passos de vianants o de zebra tenen un paviment diferent amb punts amb relleu? Estan fets de paviment podotàctil.

En el post d’avui t’expliquem què és el paviment podotàctil, els seus tipus i quina és la seva utilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Continua llegint.

Què és el paviment podotàctil?

El paviment *podo tàctil consisteix en una superfície amb un relleu incorporat al terra dels llocs públics, perquè les persones invidents o amb mobilitat reduïda, puguin detectar-lo i reconèixer-lo com un senyal per a mantenir-se alerta.

Si l’usuari arriba a una zona amb paviment podotàctil, reconeix la textura del paviment i entén que ha de tenir precaució davant un obstacle que s’aproxima. Aquest obstacle poden ser unes escales, canvis a nivell p passos de zebra.

Gràcies al paviment podotàctil, les persones amb dificultats de visió o mobilitat reduïda, tenen autonomia en ser conscients dels obstacles que es presenten en el seu trajecte.

Tipus de paviment podotàctil

Podem trobar dos tipus de paviments:

D’advertiment. Aquest tipus de paviment és el que té punts i es col·loca en els encreuaments per als vianants. Concretament, es col·loca al caient de la vorera, molt prop del carrer o carretera. Té l’objectiu que la persona amb discapacitat sàpiga on acaba la vorera i comença el carrer.

Indicador de direcció o guia. Si veus un paviment amb línies, es tracta del paviment indicador de direcció. Pot estar col·locat de dues formes diferents. Quan les línies van en sentit de la marxa, serveixen per a localitzar diferents obstacles en el pas, com els canvis de nivell. En canvi, si van en sentit transversal a la marxa, adverteixen d’un element rellevant.

Paviment podotàctil per a millorar l’accessibilitat

En el cas d’aquesta mena de paviment, igual que en altres elements que es tracten en un estudi d’accessibilitat, el compliment de la normativa existent és imprescindible. Tanmateix, això per si mateix no assegura l’èxit de la implantació d’aquesta mena de paviment.

És molt important aplicar la lògica i un bon criteri per a assegurar la correcta circulació dels vianants amb mobilitat reduïda. Una cosa important, és posar-se en el lloc de la persona que transitarà i a utilitzar el paviment podotàctil, per a analitzar si el paviment podotàctil compleix la funció de guiar-li de manera segura i autònoma.

Normativa del paviment podotàctil

Les normatives per a aquesta mena de paviment les regulen les autoritats. Aquests són alguns dels punts a tenir en compte:

● Els paviments han de ser antilliscants i de fàcil detecció.
● Els itineraris que vagi a seguir el vianant han d’estar accessibles. El paviment podotàctil s’utilitzarà per a orientar i advertir sobre aquells elements que es troben en el camí del vianant.
● Les franges en sentit transversal, es col·locaran en rampes o escales, de manera que guiïn el camí per tots dos costats de la rampa o escales. Davant de les portes dels ascensors, també es col·locaran bandes d’encaminament de manera transversal.
● Entre el recorregut del vianant i l’itinerari dels vehicles, es col·locaran franges de 0,60 m de fons.
● En el cas que en l’itinerari per als vianants existeixin obres o actuacions que interrompin el pas, es col·locarà paviment d’encaminament perquè guiï a les persones per un camí alternatiu. Aquesta solució és de manera provisional.
● Els encreuaments per als vianants o punts decisius en el trànsit per als vianants, han d’estar assenyalats per paviment podotàctil.

Les persones amb dificultats per a veure i les persones amb mobilitat reduïda han de poder transitar per la via pública sense cap impediment, de manera autònoma i lliure d’obstacles. Per això, el paviment podotàctil és la millor manera de guiar a aquests vianants en les seves trajectòries per llocs públics.

A la Fundació Mutua de Propietarios treballem cada dia per a millorar l’accés als habitatges i al seu entorn a les persones amb mobilitat reduïda. Coneixes el nostre Observatori de l’Accessibilitat?.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…