Què són les cantoneres per a esglaons i per què són importants en un habitatge accessible?

Les escales són un elements que es tornen relliscosos quan es freguen, en mullar-se amb brutícia i aigua que porten les persones en el calçat o humit. Això s’agreuja molt més quan es tracta d’escales en l’exterior.

Per a solucionar aquest problema, s’instal·len cantoneres per a esglaons. Vols saber què són les cantoneres i per què fan un habitatge més accessible? En el post d’avui te l’expliquem.

Què són les cantoneres per a esglaons?

Les cantoneres per a esglaons són uns perfils de materials com a PVC, alumini, fibra de vidre o cautxú, que es col·loquen en els sòcols de les escales i tenen l’objectiu de reduir el factor de lliscament d’aquestes.

Es fixen als esglaons de les escales mitjançant caragols o cua adhesiva, depenent del material amb el qual estiguin fabricades, encara que també hi ha cantoneres per a esglaons que s’encaixen directament sense necessitat de ser fixades en la superfície. Per exemple, la fibra de vidre es pega a la superfície mitjançant una cola especial. Es tracta que les rematades quedin ben fixats, però discrets i elegants.

Mitjançant l’ús de cantoneres antilliscants, es modera el risc d’accident per relliscada o caiguda que podria derivar en lesions greus.

Com milloren l’accessibilitat d’un habitatge les cantoneres per a esglaons?

Encara que en l’actualitat l’eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis té molta importància, la veritat és que és molt comú trobar edificis amb barreres arquitectòniques, és a dir, amb obstacles que impedeixen la correcta accessibilitat de tots els veïns que viuen en una comunitat. Per això, cada vegada més, l’accessibilitat dels portals dels edificis es converteixen en una prioritat per a les comunitats de veïns.

Quan ens trobem amb graons a l’entrada d’un edifici, instal·lar una rampa pot ser la primera opció per a eliminar desnivells o graons en els accessos als portals. No obstant això, en moltes ocasions, a causa de la falta d’espai per a col·locar una rampa amb una inclinació adequada, aquesta opció no és viable i el més fàcil és condicionar els graons per a evitar accidents.

Si en l’edifici habita algun veí que no pot accedir al seu habitatge mitjançant l’ús d’escales, l’opció de condicionar els esglaons d’escales no és possible. Sempre s’ha de garantir l’accessibilitat a tota la comunitat de veïns.

Per què és important garantir l’accessibilitat de l’edifici?

Garantir l’accessibilitat en un edifici és molt important per a no excloure a persones discapacitades o amb mobilitat reduïda en les zones comunes de zones residencials col·lectives i altres espais públics.

Per a garantir l’accessibilitat dels edificis existeix l’Informe d’Accessibilitat. Aquest informe es realitza després d’un exdetallat pel qual han de passar els edificis que pertanyen a un residencial col·lectiu, com són: hotels, residències, albergs o residencials col·lectius. Ho redacta un tècnic format en edificació, un Arquitecte, Arquitecte Tècnic o Enginyer d’Edificació i es realitza dins d’un Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE) que ve contemplat en el Reial decret 7/2015 que inclou també, l’estat de conservació o el grau d’eficiència energètica.

Amb tot això s’aconsegueix avaluar l’estat actual d’un edifici o zona en particular, i prendre decisions sobre les mesures oportunes si l’edifici té deficiències, encara que també es realitza per a valorar la inversió que és necessari realitzar en el cas que sigui necessari esmenar aquestes deficiències.

Instal·lar cantoneres per a esglaons és una bona opció i evita mals majors, però sempre tenint en compte que totes les persones tinguin garantit l’accés a l’edifici.

Per tot això, des de la Fundació Mutua de Propietarios, creiem necessari realitzar un Informe d’Accessibilitat en els edificis, per a garantir que les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda puguin sentir-se integrats dins d’una comunitat, i amb això, poder decidir quina és la millor opció d’accessibilitat.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…