Quina és la normativa nacional sobre accessibilitat?

L’accessibilitat és un dret universal que ha de ser garantit per a tothom, i per tant les regulacions jurídiques d’accessibilitat han d’exigir certes condicions i normatives a aquest efecte. En aquest post t’expliquem quina és la normativa nacional sobre accessibilitat, on s’estableixen els articles i la legislació bàsica sobre accessibilitat, els productes i els serveis als quals fa referència.

Què entenem per accessibilitat?

Com t’hem avançat, l’accessibilitat és un dret que s’ha d’atorgar a tota la societat. Es tracta de la possibilitat de poder accedir, evitant les barreres, a qualsevol lloc, servei o activitat sense cap tipus de limitació. Per aquest motiu, podem recollir diversos tipus d’accessibilitat en funció del lloc, els quals s’estableixen a la regulació jurídica: 

– L’accessibilitat urbanística, que es refereix a l’eliminació de barreres en el medi urbà.

– L’accessibilitat arquitectònica s’estableix tant en edificis públics com en privats.

– L’accessibilitat en els transports es refereix a la possibilitat d’accedir als mitjans públics de transport.

– L’accessibilitat en la comunicació s’estableix tant pel que fa a la informació individual com en la col·lectiva.

Tots aquests factors permeten l’exercici dels drets universals referits tant a la llibertat de circulació, com de comunicació o expressió per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. D’aquesta manera, s’evita la discriminació i es millora l’accessibilitat.

La Llei d’Accessibilitat a Espanya

El text constitucional recull en el seu article 9 l’exigència als poders públics de garantir el màxim benestar als ciutadans, permetent-los i facilitant la seva participació a la vida política, econòmica, cultural i social; a més de remoure els obstacles que impedeixin la participació en aquests aspectes. De la mateixa manera, a l’Article 14 podem llegir que tots els espanyols són iguals davant la llei, independentment del seu naixement, raça, sexe o qualsevol altra condició o circumstància. En base a aquests preceptes, s’atribueix a les comunitats autònomes la competència en matèria tant pel que fa a accessibilitat urbana, com edificacions, transport o comunicació. Pots consultar les Lleis de cada comunitat autònoma i algunes normatives d’interès a través de la pàgina web de Discapnet.

La Llei 51/2003, de 2 desembre, emmarcada en el BOE de 3 de desembre de 2003 de igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat és la que estableix les lleis bàsiques a aquests efectes, tenint en compte els preceptes bàsics d’igualtat. Posteriorment, a partir de 2007, es van aprovar les diferents disposicions que amplien la mateixa per a les qüestions referents a les relacions amb l’Administració General de l’Estat, l’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions, les condicions bàsiques per a l’accés a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació; i també les referents a l’accés i utilització dels transports públics.

Si necessites més informació sobre la legislació i els procediments bàsics per garantir l’accessibilitat en el teu edifici, pots contactar amb Fundació Mútua de Propietaris. Tractarem de resoldre tots els teus dubtes. A més, pots consultar la nostra Guia d’Accessibilitat en Edificacions Existents per conèixer tots els detalls T’esperem!

Actualitat

28/02/20
En els últims anys hem vist com s’ha desenvolupat un important canvi en els sistemes de comunicació i tecnologia, sent un dels pilars la domòtica,…
09/12/19
Els elevadors salva-escales o plataformes salva-escales són un sistema que permet eliminar la barrera arquitectònica que implica les escales. És a dir, que és un…
08/10/19
Actualment, les ajudes tècniques són necessàries per compensar una limitació i no necessitar així d’assistència. Aquestes ajudes tècniques estan destinades a persones grans o persones…