Reformes per beneficiar les persones amb mobilitat reduïda

Proposta de modificació de la LPH

A finals del passat mes de setembre, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va plantejar al Govern una sèrie de mesures vinculades amb el desenvolupament de l’habitatge. Una de les més rellevants va ser la reforma de la Llei de propietat horitzontal amb la finalitat de millorar l’accessibilitatde les persones amb mobilitat reduïda, la seva llar i el seu entorn. Es tracta d’una proposta que va en concordança amb la missió de la Fundació Mutua de Propietarios, institució no lucrativa creada per l’asseguradora Mutua de Propietarios.

La citada entitat demana la creació d’una bossa d’habitatges accessibles, amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin residir en elles mentre es realitzen les reformes necessàries a la seva llar o troben el seu domicili. Una altra de les raons per a les que el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat demana la reforma es per evitar que les comunitats de veïns es neguin a realitzar les obres pertinents a les comunes per millorar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda. A més a més, sol·licita la concessió d’ajudes econòmiques per les adaptacions a l’habitatge de les persones en situació de dependència.

El CERMI també va aprofitar la sol·licitud d’aquesta reforma per proposar una deducció fiscal en l’IRPF per les aportacions fetes per les famílies o comunitats de veïns que necessitin transformar part dels seus habitatges o àrees comunes. En la regulació del impost de béns immobles (IBI) planteja introduir una deducció per a les llars en els que resideix una persona amb mobilitat reduïda.

Encara que en aquest àmbit encara queda molt per fer, hi ha entitats com la Fundació Mutua de Propietarios que ja s’han preocupat d’oferir ajudes econòmiques que facilitin la vida de les persones amb mobilitat reduïda. La institució posseeix un programa, denominat Sense Barreres, amb el que cerca l’eliminació de barreres arquitectòniques per garantir una millora de l’accessibilitat. Aquestes intervencions suposen la supressió de desnivells al camí del carrer als vestíbuls dels edificis, la construcció de passadissos o ampliació de passadissos, la construcció de rampes, i en alguns casos, la instal·lació d’aparells elevadors.

Actualitat

16/05/22
L’accessibilitat en els edificis existents és una de les primeres causes per les quals una comunitat de propietaris es decideix a rehabilitar el seu edifici…
16/05/22
Sabies que únicament el 0,6% dels més de 9,8 milions d’habitatges que hi ha a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal? Resulten increïbles aquestes dades…
25/04/22
Avui dia els ascensors són uns dels factors més importants a tenir en compte a l’hora que un edifici sigui accessible, còmode i modern. Un…