Convocatòria d’ajuts econòmics per a obres d’accessibilitat als edificis (Madrid 2019)

Madrit Ciudat
Convocatòria tancada

T’ajudem a convertir el teu edifici d’habitatges en un espai sense barreres arquitectòniques

En el marc del Programa Sense Barreres de la Fundació Mutua de Propietarios s’obre la Convocatòria 2019 d’ajuts econòmics “Edificis Accessibles” amb la missió de millorar l’accessibilitat de les zones comunes dels edificis d’habitatges.

Quines són les actuacions objecte d’ajuda?

Es consideren actuacions de millora de l’accessibilitat aquelles que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges. En particular:

 • a) La instal·lació d’ascensors nous o modificacions en ascensors existents.
 • b) La eliminació de barreres arquitectòniques que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge, sempre que es tracti d’elements comuns, mitjançant:
  • a) La eliminació de graons o desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
  • b) La construcció i/oi adequació de rampes.
  • c) L’ampliació i/o adequació d’accessos, passadissos i portes comunes.
 • c) La instal·lació de plataformes elevadores verticals, salva-escales o similars.

Únicament podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que NO hagin iniciat les obres d’accessibilitat anteriorment citades.

 

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Podran ser beneficiaris de les ajudes les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal d’edificis plurifamiliars habitats en els que resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda:

 • Persones a les que se’ls hi hagi reconegut legalment algun grau de discapacitat.
 • Persones majors de 75 anys.

Podran optar als ajuts d’aquesta convocatòria els edificis ubicats a Madrid ciutat.

 

Quina és la quantia de l’ajut?

L’atribució dels ajuts a les comunitats de propietaris es a fons perdut.

La quantia total de las ajudes és pel 50% del valor pressupostat de les obres con un màxim de 20.000€.

 

Quin és el termini de recepció de les sol·licituds?

La convocatoria d’ajuts es troba actualment tancada per esgotament del pressupost.

Del 30 d’abril de 2019 fins a 1 de desembre de 2019.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’inscripció abans de la data indicada, en cas d’esgotament del pressupost. La comunicació del tancament d’admissió de sol·licituds es realitzarà mitjançant una publicació a tal efecte a la web de la Fundació Mutua de Propietarios.

 

Com es sol·licita l’ajut?

De forma telemàtica mitjançant inscripció a aquesta convocatòria o accedint directament al següent enllaç: https://www.fundacionmdp.org/ayudas/ prèvia alta d’usuari.

 

Quin documentació cal adjuntar?

Tota la documentació que cal adjuntar es detalla en el Plec de Condicions en l’Annex 1. Punt 1 Criteris Documentals.

 

Quin és el termini de resolució dels ajuts?

Como màxim, de 30 dies laborables, exceptuant dissabtes, comptats a partir de la celebració del Comitè d’Avaluació, que es reunirà amb caràcter bimestral els mesos de maig, juliol, setembre i novembre.

 

Com s’abona l’ajut?

S’efectuarà en proporció a l’evolució de les obres, i d’acord a les certificacions parcials (o totals) d’acord amb les fites d’execució del projecte.

En aquest sentit, la Fundació abonarà els trams de l’ajut atorgat en el termini màxim de seixanta (60) dies des de la correcta presentació de la certificació de finalització parcial o del compliment de fites contractuals de cada etapa de las obres firmada pel facultatiu competent, a més de la factura de los proveïdors.

 

Tens més consultes relacionades amb la convocatòria d’ajuts?

Et recomanem que revisis el Plec de Condicions i també ens pots enviar un correu electrònic a l’adreça email que s’hi indica.

Plec de Condicions

Descarrega-te’l a l’enllaç següent:

Solucions a les que pots optar...

Convocatòria d' ajuts econòmcs per obres d'accessibilitat als edificis Madrid 2022.
Madrid Ciudat i Comunitat de Madrid
Convocatoria: Tancada
Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada
Espanya Peninsular, Balears i Canàries
Convocatoria tancada