Estudi sobre l’Accessibilitat dels habitatges a Espanya

Els habitatges espanyols suspenen en accessibilitat universal

  • Només un 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatges espanyols compleixen els criteris d’Accessibilitat Universal per persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
  • Un 63% dels edificis no són accessibles del carrer al portal, un 22% manca d’ascensor i només un 29% compta amb videoporter.
  • A desembre de 2017 finalitzava el termini per al que tots els edificis havien d’eliminar les barreres arquitectòniques d’acord amb la normativa vigent.

Només un 0,6% dels edificis d’habitatges compleixen amb els criteris d’accessibilitat universal per persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, malgrat que al desembre de 2017 finalitzava el termini per al que les comunitats de propietaris havien de complir amb els requisits d’accessibilitat universal recollits en el RDL de 2015 que exigeix el compliment íntegre de la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social.

Així ho recull l’estudi sobre “L’accessibilitat als habitatges d’Espanya” elaborat per la Fundació Mutua de Propietarios en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, per conèixer l’estat actual d’accessibilitat en les diferents zones del edifici: des de l’accés del carrer fins a la porta interior de l’habitatge.

La investigació, realitzada entre més de 2000 habitatges, desvetlla que s’han evidenciat importants carències que impedeixen aconseguir una societat més igualitària i justa en relació a l’accés físic de l’habitatge.

D’altra banda, s’evidencia que la realització de les oportunes reformes és responsabilitat i han de ser assumides per la comunitat de propietaris si fan referència a elements comuns de l’edifici, sempre que ho sol·liciti un propietari en el que al seu habitatge o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat o més de 70 anys, sempre que siguin raonables i que la despesa no superi les 12 mensualitats de despeses ordinàries. Avui en dia tots els edificis ja haurien de complir amb les condicions bàsiques d’accessibilitat, no obstant, part del problema és un parc envellit d’habitatges i com la crisis ha afectat la solvència de les comunitats de propietaris.

Però, quina és la raó per la que no es porten a terme les reformes exigides? La investigació senyala que, malgrat el 40% dels enquestats creu que s’haurien de fer millores d’accessibilitat al seu edifici, el desconeixement legal i els motius econòmics impedeixen la seva materialització. Aquest motiu econòmic es corrobora amb el fet que només el 10% de les obres d’adaptació realitzades provenen d’ajudes de l’Administració pública; la resta es sufraga amb diners de la comunitat de propietaris o dels llogaters.

Soluciones a las que puedes optar...

Convocatòria d' ajuts econòmcs per obres d'accessibilitat als edificis Madrid 2022.
Madrid Ciudat i Comunitat de Madrid
Convocatoria: Tancada
Convocatòria d'ajuts econòmics per a obres d'accessibilitat als edificis Barcelona 2022.
Barcelona i Àrea Metropolitana.
Convocatoria: Tancada