Missió

La missió de la Fundació Mutua de Propietarios és millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda facilitant l’accessibilitat a l’habitatge i a l’entorn. 

Visió

La nostra visió és convertir-nos en el referent en matèria d’accessibilitat dels edificis d’habitatges, fomentar la seva accessibilitat i promoure consciència social sobre la necessitat d’eliminar les barreres arquitectòniques per millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda.

Per fer-ho desenvolupem la nostra activitat i programes amb el suport d’una tecnologia innovadora i creant solucions i eines diverses que permetin accelerar aquest procés de millora per aconseguir una societat cada vegada més longeva.
Així mateix, els anys vinents la Fundació vol ser un referent per a tots els actors que intervenen en l’accessibilitat i rehabilitació dels edificis d’habitatges en l’àmbit nacional.

Finalment, la Fundació té la voluntat de continuar desenvolupant la seva activitat de manera sostenible i transparent per garantir la continuïtat del seu projecte fins que tots els habitatges d’Espanya siguin accessibles.
 

Valors

El nostre compromís es reflecteix en els valors de la Fundació.

Implicació

Ens comprometem amb totes les persones i entitats que formen part de la nostra raó de ser, així com amb les activitats que fem i promovem.

Innovació social

Apliquem solucions innovadores en l’àmbit dels problemes socials de les persones amb mobilitat reduïda mitjançant les nostres activitats.

Transparència

Gestionem les subvencions i els ajuts econòmics de manera clara i transparent i desenvolupem la nostra activitat i processos de manera oberta i accessible per a tothom.

Tecnologia

Fem servir la tecnologia per avançar cap a uns serveis diferenciats i digitals en el desenvolupament de les nostres activitats, programes i projectes.

Ètica

Ens assegurem de mantenir la integritat en cadascuna de les accions i activitats que exercim a la Fundació.