Qui som

La Fundació Mutua de Propietarios és una institució sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda per mitjà de l’impuls de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges.  

Per mitjà de les nostres activitats i programes, volem contribuir a aconseguir habitatges i comunitats de propietaris més accessibles per a tothom, i especialment per a persones amb mobilitat reduïda. 

Desenvolupem la nostra activitat mitjançant:

Accessibilitat

Treballem en l’eliminació de barreres arquitectòniques i en la sensibilització dels actors socials i polítics que prenen decisions en aquesta matèria.

Acció i inclusió social

Dissenyem activitats que promouen la integració i qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda i fomenten la seva participació activa en la societat.

Innovació

Per mitjà de les noves tecnologies i l’exploració de noves solucions i eines, millorem les condicions de vida de les persones amb mobilitat reduïda.
El nostre objectiu és construir un futur d’Habitatges sense Barreres 
“Aconseguir un itinerari accessible des de la via pública a l’habitatge és fonamental per garantir l’autonomia personal i la vida independent del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.”