Política de Privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
Identitat del responsableFundación Mutua de Propietarios con CIF: G-67133942
AdreçaC/ Londres, 29, 08029, Barcelona (España).
Correurgpd@fundacionmdp.org
Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD)dpo@fundacionmdp.org

 

Altres societats del Grup Mutua Propietarios (Grup MP):

L’informem que, per a alguns serveis o tractaments identificats en aquesta Política de Privacitat, poden esdevenir responsables les societats següents del Grup MP al qual pertany la Fundació:

Best Technologies for Buildings, SL (d’ara endavant, SENSEDI), amb CIF B-65670861.

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

A Fundació Mutua de Propietarios tractem les dades que ens faciliti amb les finalitats següents:

 1. Gestionar les seves sol·licituds.
 2. Atendre les seves consultes.
 3. Informar-lo sobre les nostres activitats i esdeveniments.
 4. Sol·licitar la seva col·laboració en els nostres programes.
 5. Enviar-li el nostre butlletí informatiu.
 6. rebre la seva valoració sobre les nostres activitats sense ànim de lucre.
 7. Compliment de les nostres obligacions.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és, per a les finalitats a i b, l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades per l’usuari o l’execució de la relació contractual entre les parts (en sentit ampli); per a les finalitats c, d i e, el consentiment que vostè ens atorga; per a la finalitat f, el nostre interès legítim per entendre i analitzar la valoració de les nostres activitats i per millorar-les; així com per a la finalitat g, el compliment de les obligacions legals.

En relació amb les activitats que es basen en el seu consentiment, pot retirar el consentiment en qualsevol moment per a qualsevol o totes les finalitats, sense que en cap cas la retirada d’aquests consentiments afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per complir les finalitats indicades anteriorment per a les quals s’han obtingut. Quan la base del tractament sigui el consentiment, les conservarem mentre no en sol·liciti la supressió. Posteriorment, es conservaran degudament blocades durant els terminis de prescripció legal aplicables, a disposició exclusivament dels jutges i tribunals i les administracions públiques competents.

 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

En cas de sol·licitar un ajut amb finançament, les seves dades personals es comunicaran a la entitat financera encarregada del finançament.

Tots els punts anteriors són sense perjudici dels proveïdors a què podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en tot cas, els tractaran com a encarregats del tractament únicament i exclusivament per a la prestació dels serveis. En cas que siguin fora de l’Espai Econòmic Europeu, intentarem usar proveïdors situats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades (és a dir, territoris que disposin d’una decisió d’adequació de la Comissió Europea) i, en cas que siguin a fora, oferirem les garanties adequades per mitjà de l’ús de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea a cada moment juntament amb, si escau, les mesures complementàries que es puguin requerir, a l’efecte de garantir que vostè tingui els drets exigibles i les accions legals efectives. Pot obtenir informació addicional sobre aquestes garanties adequades posant-se en contacte amb nosaltres o amb el nostre delegat de protecció de dades a través dels mitjans de contacte que s’indiquen més amunt.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS COM A TITULAR DE LES DADES?

DretContingutCanals d’atenció
AccésPot obtenir confirmació de si tractem les seves dades personals, i pot consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.

Pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a rgpd@fundacionmdp.org.

 

Per exercir els seus drets ha d’adjuntar una còpia del DNI o un altre document que acrediti la seva identitat i indicar quin dret vol exercir.
RectificacióPot modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.
SupressióPot sol·licitar que eliminin les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’han obtingut.
Oposició

Pot sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Mutua de Propietarios deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En particular, en qualsevol moment pot oposar-se a rebre comunicacions comercials sobre les nostres activitats a través del mitjà habilitat a aquest efecte, incloses en tota comunicació que rebi, així com per mitjà de l’adreça indicada a la dreta.

Limitació del tractament

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

 • mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
 • quan el tractament sigui il·lícit, s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • quan Mutua de Propietarios no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per complir una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s’han obtingut de la seva relació amb Fundació Mutua de Propietarios, així com transmetre-les a una altra entitat.
Si considera que Fundació Mutua de Propietarios no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o d’altre autoritat de control competent mitjançant el lloc web www.aepd.es.

Última actualització [29/05/2023]