Transparència

La transparència és un dels valors fonamentals en la gestió de la Fundació. A continuació pots consultar documents i informació per conèixer més detalls del desenvolupament de la nostra activitat i dels nostres processos. 

La Fundació Mutua de Propietarios es va constituir el 13/12/2017 i està inscrita en el Registre de Fundacions de competència estatal amb el codi 2065. 

Estatuts Fundació
Última modificació Març 2021
Normes bàsiques de funcionament de la Fundació, finalitats fundacionals, objecte, activitats, govern i normativa aplicable. S’adjunta text refós agrupant totes les modificacions que s’han incorporat des de la constituació de la Fundació.

Pes del descarregable: (948KB)

Codi de Bon Govern
Última modificació Setembre 2021
Bones pràctiques pel Gobern Corporatiu de la Fundació.

Pes del descarregable: (948KB)

Codi Ètic
Última modificació febrer 2020

Recomanacions en materia de bon govern i de principis de responsabilitat social fundacional, així com de la ética i amb la transparencia en tots els seus àmbits d’actuació.

Pes del descarregable: (502KB)

Memòria d’activitats

Resum de les activitats realitzades durant el exercicis:

Exercici 2021
Pes del descarregable: (3MB)
Exercici 2020
Pes del descarregable: (5,4MB)
Exercici 2019
Pes del descarregable: (3,5MB)
Exercici 2018
Pes del descarregable: (5,4MB)

Comptes anuals i informe d’auditoria

Situació financera de la Fundació dels darrers exercicis.

Exercici 2021
Pes del descarregable: (1MB)
Exercici 2020
Pes del descarregable: (2,3MB)
Exercici 2019
Pes del descarregable: (2,3MB)
Exercici 2018
Pes del descarregable: (1,5MB)