Canal de denúncies Fundació Mutua de Propietarios

A través d’aquest canal pots informar, consultar i/o denunciar possibles delictes o inclompliments de la legislació vigent, així com el Codi Ètic de la Fundació Mutua de Propietarios.

Omple els camps del següent formulari.

  Mitjà de contacte preferit
  Perfil del contacte / denunciant*
  Perfil de persona/s implicada/s*

  * Camps requerits

  Pujar arxiu (Fitxers permesos: pdf, doc, docx, txt, jpg, png, gif)

  FUNDACIÓ MUTUA DE PROPIETARIOS informa els possibles informants que també disposen de canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea, com ara, entre d'altres, l'apartat "Denúncia de conducta prohibida" del web de la CNMC i l'apartat "Denúncies" del web de l'Agència Tributària. MP també comunica als possibles informants que hi ha un organisme públic anomenat Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (Autoridad Independiente de Protección del Informante - AAI). Es recomana, però, l'ús de les vies internes esmentades com a canal preferent de comunicació. Tocant el botó Enviar, declara que ha estat informat sobre el tractament de les seves dades segons el que s'estableix en la informació bàsica en matèria de protecció de dades.

  Clicant al botó Envia, declara que l'han informat sobre el tractament de les seves dades d'acord amb el que s'estableix en la informació bàsica en matèria de protecció de dades, així com que la seva identitat serà en tot cas reservada i en cap cas no es comunicarà a les persones a qui es refereixen els fets ni a tercers.
  Protocol canal de denúncies

  Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

  Responsable del tractament: FUNDACIÓ MUTUA DE PROPIETARIOS

  Finalitat: Complir amb la nostra obligació legal de disposar d'un canal de denúncies a través del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar a través del mateix.

  Drets: Podeu exercir els drets que us siguin conferits a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a rgpd@fundacionmdp.org.

  +Info: Podeu consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.