Dia Internacional de la gent gran

Els catalans admeten importants mancances en l’accessibilitat dels edificis d’habitatges per a les persones amb mobilitat reduïda i concedeixen un “suficient” als seus immobles

UNA DE CADA 3 PERSONES MÉS GRANS DE 75 ANYS TÉ DIFICULTATS PER A ACCEDIR DES DEL CARRER AL SEU HABITATGE

  • El 87% dels immobles han d’ eliminar les barreres arquitectòniques: el 17% necessita un ascensor i el 25% una rampa per a salvar el graó d’accés a la porta
  • D’acord amb la normativa vigent, els propietaris poden obligar a la comunitat de veïns a assumir part de les obres d’accessibilitat
  • A Catalunya, 654 persones tenen 75 anys o més (un 9,7% de la població)

Barcelona, 29 de setembre de 2023–Encara que la normativa vigent exigeix unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés als edificis, la realitat és que un 32% de la gent gran que te més de 75 anys té dificultats per a accedir des del carrer al seu habitatge, bé perquè no hi ha ascensor, bé perquè ha de pujar de manera obligatòria escales, o per tots dos factors.

Per aquest motiu, els catalans concedeixen una nota del 5,3 a l’accessibilitat del seu edifici, d’acord amb l’informe realitzat per la Fundació Mutua de Propietarios i la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran.

 “Les importants mancances en accessibilitat suposen una discriminació dels drets fonamentals de la gent gran com la llibertat de residència i de circulació, el lliure desenvolupament de la personalitat o la igualtat”, afirma Laura López Demarbre, vicepresidenta executiva de la Fundació Mutua de Propietarios.

A Catalunya, 747.654 persones tenen 75 anys o més (un 9,7% de la població). D’acord amb l’informe de la Fundació Mutua de Propietarios, els problemes de mobilitat (68%) són la principal preocupació dels catalans davant una futura vellesa, seguits de la salut (67%) i la falta de recursos econòmics (59%); la possibilitat de no comptar amb una pensió de jubilació (60%) i de patir la solitud (48%).

Partint d’aquestes preocupacions, l’estudi de la Fundació Mutua de Propietarios adverteix que un 87% dels edificis d’habitatges necessiten realitzar actuacions d’eliminació de les barreres arquitectòniques per a millorar la seva accessibilitat. En concret, un 17% necessita instal·lar ascensor; el 25% necessita instal·lar una rampa per a salvar el graó d’accés a la porta; el 56% té porters automàtics no accessibles des d’una cadira de rodes; 2 de cada 3 tenen les  bústies elevades i el 48% de les portes necessita un obre portes motoritzat perquè pesen massa.

En aquest marc, les barreres relacionades amb l’ascensor són les actuacions amb un major grau d’urgència: el 49% dels qui no compten amb ascensor, ho reclamen com una mesura urgent, de la mateixa manera que un 51% considera essencial millorar l’accessibilitat del portal fins a l’ascensor amb una plataforma elevadora elèctrica o una rampa.

L’estudi detecta que, malgrat que el 58% dels catalans està d’acord amb que un edifici accessible revaloritza els seus immobles, 6 de cada 10 veu poc o gens probable realitzar les millores d’accessibilitat que es necessiten al seu edifici. La falta d’acord entre veïns (55%) i els motius econòmics (47%) són les principals raons exposades, especialment quan la inversió suposa una xifra superior als 2.000 euros.

En aquest aspecte, l’informe de la Fundació Mutua de Propietarios assenyala que la normativa és clara. “Els propietaris poden obligar a la comunitat de veïns a assumir part de les obres d’accessibilitat i totes elles estan obligades a pagar el seu cost, qualsevol que sigui la seva situació econòmica, per la qual cosa no podran vetar les obres per circumstàncies econòmiques”, explica el Dr. Héctor Simón, de la Càtedra d’Habitatge.