ES TORNA A OBRIR EL PROGRAMA ‘SENSE BARRERES’ DE FINANÇAMENT AL 0% D’INTERESSOS PER AJUTS A OBRES D’ACCESSIBILITAT

  • A dia d’avui, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios ha subvencionat els interessos de préstecs per valor de 1.400.000 €
  • Podran accedir a aquests ajuts les comunitats de veïns de tota Espanya on resideixin persones amb mobilitat reduïda o persones més grans de 65 anys.
  • Més de 500 persones residents en 204 habitatges s’han adherit a aquest finançament per la realització de les obres de supressió de barreres arquitectòniques

Madrid, 10 de novembre de 2022- La Fundació Mutua de Propietarios ha tornat a obrir la convocatòria del programa ‘Sense Barreres’ amb finançament al 0% d’interessos per a la realització d’obres de supressió de barreres arquitectòniques que contribueixin a millorar l’accessibilitat dels edificis d’habitatges a les persones amb mobilitat reduïda.

Durant les dues últimes edicions, el programa de la Fundació Mutua de Propietarios va subvencionar els interessos de préstecs per valor d’1.400.000€, dels quals es van beneficiar més de 500 persones residents en 204 habitatges.

Amb l’objectiu de preparar els edificis per a una millor qualitat de vida, el programa ‘Sense Barreres’ de Finançament al 0% d’interessos podran accedir-hi les comunitats de veïns situades en tot el territori nacional on resideixin, persones amb mobilitat reduïda o majors de 65 anys.

El programa de la Fundació Mutua de Propietarios compta amb una dotació de finançament de 700.000 € per a la subvenció dels interessos de préstecs fins a 100.000€ concedits per l’entitat financera UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris, S.A).

Com  a novetat en aquesta convocatòria, en el cas que el pressupost de les obres ascendís a més de 100.000€ subvencionats per la Fundació, les comunitats de propietaris seleccionades per rebre els ajuts podran beneficiar-se de préstecs amb unes condicions de finançament molt avantatjoses que ofereix l’entitat financera (UCI), a través de l’acord signat amb la Fundació Mutua de Propietarios.

Programa Sense Barreres

A més a més del Programa de Finançament al 0% d’interessos, la Fundació Mutua de Propietarios concedeix també subvencions directes a la realització d’obres de supressió de barreres arquitectòniques, incloent-hi els honoraris de redacció dels projectes i de la direcció d’obra.

Creat el 2018, el programa “Sense Barreres” desitja posar a l’abast a les comunitats veïnals els recursos financers i tècnics per millorar l’accessibilitat a les àrees comunes d’un edifici, incloent projectes com la instal·lació d’un ascensor, la supressió de desnivells, adequació o eixamplament de portes, construcció de passadissos o ampliació de parades, construcció de rampes o, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

Des dels seus inicis, el programa ‘Sense Barreres’ ha entregat 988.000 euros en ajuts per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges on resideixen persones amb mobilitat reduïda, de les quals s’han beneficiat quasi 3.000 persones de 1.200 habitatges de comunitats de veïns.

Sobre la Fundació Mutua de Propietarios

La Fundació Mutua de Propietarios és una institució no lucrativa creada per l’asseguradora Mutua de Propietarios amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda facilitant l’accessibilitat a l’habitatge i al seu entorn. Les àrees principals en les quals la Fundació Mutua de Propietarios desenvolupa les seves activitats són l’accessibilitat, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, i la sensibilització dels actors socials i polítics decisors en aquesta matèria; l’acció i inclusió social, mitjançant el disseny d’activitats que afavoreixin la integració i la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda, i la innovació, amb la finalitat d’afavorir la integració de les noves tecnologies per millorar les condicions de vida a les persones amb mobilitat reduïda.

Per a més informació

LASKER

Alejandra García de la Maza/ Paloma Aguilera

Tel. 650 52 54 29 /659 072 261