Manifest per a impulsar l’accessibilitat universal com a prioritat: rehabilitació integral a l’habitatge

Actualment només un 0,6%1 dels edificis d’habitatges a Espanya són universalment accessibles i, per aquest motiu, un 22% de les persones amb mobilitat reduïda han hagut de canviar d’habitatge. En condicions pre-covid, 1,8 milions de persones2 necessitaven de l’ajuda de tercers per sortir de casa seva, i 100.000 persones2 no en sortien mai a causa de la manca d’accessibilitat dels seus edificis.

Sota aquest marc, Espanya té previst destinar el 12% dels 72.000 milions d’euros de fons europeus per a impulsar les infraestructures i els ecosistemes resilients en diferents projectes de transformació. La rehabilitació vinculada a la millora de l’accessibilitat no pot quedar en un segon pla.

Europa en els propers anys preveu posar el focus en millorar l’eficiència energètica, fomentar les inversions verdes i digitals, o la instal·lació de sistemes intel·ligents en edificis i infraestructures com, per exemple, plaques solars, entre d’altres, però la millora de l’accessibilitat als immobles no figura com a essencial.

En la seva mesura, aquests projectes haurien de contribuir a l’objectiu Horitzó 2050 i a la “onada de renovació per a Europa” sota els quals la Unió Europea anhela convertir-se en una economia baixa en carboni i competitiva, recolzant-se en la reducció d’emissions domèstiques i la renovació d’edificis, entre d’altres aspectes, tenint previst rehabilitar 35 milions d’edificis i habitatges.

El rumb que ha pres la nostra societat i l’economia amb l’aparició de la COVID-19 ha canviat en gran mesura les nostres prioritats posant el focus en els nostres habitatges i llars que durant la pandèmia s’han convertit en oficines, aules, zones d’oci …. Aquesta situació ha posat de manifest la importància de disposar d’un habitatge adaptat a les nostres necessitats, on la manca d’accessibilitat ha suposat un agreujant per al cada vegada més gran col·lectiu de persones grans i / o amb discapacitat.

D’altra banda, en un context amb una creixent precarietat econòmica de les nostres famílies i amb taxes d’atur que s’acosten al 17%3 , els ajuts per a la rehabilitació d’edificis són insuficients. Actualment, les ajudes en matèria d’accessibilitat a l’habitatge consisteixen principalment en la concessió de subvencions a les comunitats de propietaris on es subvenciona només un percentatge de les obres a rehabilitar que varia en funció de la zona i de l’administració competent. Aquest sistema suposa un esforç molt important per a les famílies, ja que han de complementar la part que no cobreix la subvenció. Aquesta situació podria actuar com a fre al ritme de millora que ha experimentat la rehabilitació d’edificis d’habitatges en els últims anys, encara molt per darrere del ritme dels països del nostre entorn europeu.

Pel que fa a l’accessibilitat universal dels edificis d’habitatges, segueix sent una assignatura pendent per a Europa, on l’índex d’Alemanya se situa en un 1,5% i el de Suècia en un 2,5%4 , dada aquesta última que quadruplica el 0,6% d’Espanya. Per tant, les dades denoten que estem davant d’una greu situació, especialment en els casos d’habitatges que compten amb veïns amb mobilitat reduïda o discapacitat.

En un país amb un enorme repte en la rehabilitació integral d’edificis, i amb un parc d’habitatges molt envellit, l’accessibilitat dels seus edificis és un element clau més enllà del medi ambient, que resol el dret fonamental de les persones amb mobilitat reduïda de poder entrar i sortir de les seves cases de forma independent. En conseqüència, la inclusió de la millora de l’accessibilitat amb una major rellevància en el marc de les millores de rehabilitació “verdes” que estan per venir en els propers anys d’Europa, no només beneficiarien el concepte arquitectònic de rehabilitació integral situant-los a nivells més propers als d’Europa, sinó que, a més, ajudaria a la nostra societat a preparar els seus edificis per a l’augment de l’esperança de vida dels seus residents on la manca d’accessibilitat dels edificis impacta directament en les persones amb mobilitat reduïda i limita la possibilitat de mantenir una vellesa digna a la seva pròpia llar.

Per tant, tal com s’afirma en el document de “Una onada de renovació per a Europa – reverdiment dels nostres edificis, creació d’ocupació, millora de vida”5 : la lluita contra l’eficiència energètica al costat de l’accessibilitat fa que els edificis siguin més utilitzables i sostenibles en el context d’una població envellida. L’eliminació dels obstacles a l’accessibilitat és una obligació per a la UE i per a tots els Estats membres com a parts a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Per això, cal que les actuacions de rehabilitació integral de l’edifici es percebin com una millora real de la qualitat de vida, difícilment assolible sense eliminar barreres a la mobilitat en habitatges i edificis.

En aquest sentit, per mitjà d’aquest Manifest volem impulsar l’accessibilitat universal en el marc de la rehabilitació integral dels edificis, i tots els signants sol·licitem:


1. Que quan es subvencioni la rehabilitació d’edificis de comunitats de propietaris amb fons procedents d’Europa sigui obligatori verificar prèviament el seu nivell d’accessibilitat6 , i que, en cas de ser aquesta insuficient, la subvenció atorgada inclogui els fons necessaris pari que es duguin a terme obres de millora de l’accessibilitat.

2. Que per part de l’Administració s’estudiïn altres formes d’incentivar l’accessibilitat universal per mitjà de deduccions fiscals o altres sistemes, més enllà de la subvenció, que fomentin la realització d’obres d’accessibilitat per a millorar la qualitat de vida dels seus residents, i al seu torn incrementar el ritme de renovació de parc d’habitatges garantint el dret a tenir una vellesa digna.


1 Font: La Accessibilitat dels habitatges espanyols. Estudi de la Fundación Mutua de Propietarios en col·laboració amb la Càtedra UNESCO del dret a l’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
2 Font: Mobilitat reduïda i accessibilitat. Estudi de la Fundación Mutua de Propietarios en col·laboració amb COCEMFE.
3 Font: EPA del INE a dades de 27 d’octubre de 2020.
4 Font: La Accessibilitat dels habitatges a Europa. Estudi de la Fundación Mutua de Propietarios en col·laboració amb la Càtedra UNESCO del dret a l’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
5 Font: Una onada de renovació per a Europa – reverdiment dels nostres edificis, creació d’ocupació, millora de vides. COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS – Brussel·les, 2020.10.14 COM (2020) 662 final
6 La Fundación Mutua de Propietarios posa a disposició de l’Administració competent l’ús de la seva APP Zero Barreres per determinar el nivell d’accessibilitat dels edificis d’habitatges.

Entitats adherides

Consejo General de Administradores de Fincas de España
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Consell Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
Consell Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Catalunya
Colegio de Mediadores de Seguros de Almería
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Tarragona
Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel
Colegio de Administradores de Fincas de Aragón
Colegio de Administradores de Fincas de Baleares
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Col·legi d’Administradors de Finques de Girona
Colegio de Administradores de Fincas de Cantábria
Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba
Colegio de Administradores de Fincas de Galicia
Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Alava
Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja
Colegio de Administradores de Fincas de Madrid
Colegio de Administradores de Fincas de Murcia
Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón
Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya GEDAC
Observatorio 2030 del CSCAE
IFMA España. Asociación Internacional de Facility Management
AESLEME -Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes
Aprocor
ASEPAU
Asociación Burgalesa de Esclerósis Múltiple ASBEM
Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas – IMSERSO
COCEMFE – Confederación Española de Presonas con Discapacidad Física y Orgánica
Federació ECOM
Fundació Foment del Habitatge Socials
Fundació Habitat 3
Fundación DFA
Fundación Grupo Sifu
Fundación ONCE
Universitat Internacional de Catalunya
100X100 Accesible
AD Horizontal
Administración de Fincas GAF Ruiz Lizondo
Administración de Fincas Juan Andreu Sáez
Asesoria Domínguez
Assenur
Asturiana de Corredores
Bango Correduria de Seguros
Bas Consultores
Casa Gnial
C95 Creative
CAFUR Gestiona
CEI Grup Finques Company
Cleries Administració de Finques
Correduria Echevarria & Sada
Esenia Correduria de Seguros
Fincas Choren
Finques Badalona
Finques Barceló
Fincas Brisasol
Finques Gonseni
Finques Feliu
FINSA Correduría de Seguros
Funciona
Gallofré Administración
Gestoria Simón
Grucavi
Habi Diseño Accesible
Inmobiliaria Tur y Serra
La Llar de Castellet
La Renda Urbana
Lesmes Alvarez Correduria de Seguros
Lorente Gutiérrez Consultores
Megafincas
Mind Facilities Management
Monterrubio Gestión Inmobiliaria
Mutua de Propietarios
Mutual de Conductors
Mutuarisk
Pensium
People & Planet Partners
PER 32
RentaMarket
Rovira-Beleta Accesibilidad
Sensedi
Supervecina
Tu Comunidad como la mía
Tu Vivienda Accesible
Ureka
Vetusta Corredores Asociados
VicMoba