Mútua de Propietaris crea la primera assegurança de llar destinada a persones amb mobilitat reduïda

Barcelona, 11 de febrer de 2020.- L’asseguradora Mútua de Propietaris ha presentat avui Llar Sense Barreres, la primera assegurança de llar destinada a les persones amb mobilitat reduïda. Creada per atendre les seves necessitats especials, l’assegurança inclou assessorament i informació en matèries vinculades a la discapacitat, la realització d’un diagnòstic d’accessibilitat, un servei de telefarmàcia, la responsabilitat civil derivada de l’ús de cadires de rodes amb motor o la gestió de subvencions i llicències, entre altres cobertures.

“Després de més de dos anys de col·laboració amb la Fundació Mútua de Propietaris, la missió de la qual és la millora de l’accessibilitat a l’habitatge per a les persones amb mobilitat reduïda, ens vam adonar que les assegurances tradicionals de llar no cobreixen les necessitats específiques d’aquestes persones i per això vam decidir estudiar-les i donar una solució a través de Llar sense Barreres “, explica Laura López, directora d’Estratègia del Grup Mútua de Propietaris.

A Espanya, on l’envelliment de la població és progressiu, hi ha 3.850.000 de persones residents en llars amb discapacitat, el que equival a un 20% de les llars. Amb una mitjana d’edat de 64,3 anys, el 74% de les persones amb discapacitat afirma tenir dificultats per a les activitats bàsiques de la vida diària.

“Amb el pas dels anys o bé fruit d’una malaltia crònica, la mobilitat de les persones va canviant i les seves llars s’han d’adaptar a aquesta nova situació. Per això, com a Grup, ens hem esforçat a entendre aquestes noves necessitats per oferir una assegurança de llar amb cobertures específiques que, com a punt de partida, incorpora la realització de l’Informe bàsic sobre l’estat de l’accessibilitat i condicionament de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional “, explica Laura López.

Aquest informe serà realitzat per l’Associació per la Vida Independent en col·laboració amb la proptech Sensedi, utilitzant les tecnologies més innovadores, i analitzarà l’estat general de l’interior de l’habitatge, assessorant sobre les possibles deficiències i recomanant millores.

Així mateix, i com a part de l’objectiu de crear una Llar Sense Barreres, la nova assegurança de llar de Mútua de Propietaris cobreix la gestió dels tràmits de sol·licitud de subvencions i ajudes per a l’execució de les millores proposades en l’estudi d’accessibilitat; de les oportunes llicències, i de les ajudes específiques per a persones amb discapacitat i gent gran amb limitacions de mobilitat.

L’assessorament telefònic sobre aspectes com els recursos socials i assistencials del municipi i de la comunitat autònoma de residència -per exemple, teleassistència, ajuda domiciliària, centres de dia o residències- completen aquesta assegurança que tracta de fer la vida més fàcil al 74% de les persones amb discapacitat que afirma tenir dificultats per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

“Llar Sense Barreres forma part de l’estratègia de el Grup Mútua de Propietaris d’oferir solucions concretes per protegir i ajudar en la millora de l’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis, així com en la millora del manteniment i la funcionalitat dels actius immobiliaris de les famílies espanyoles “, afirma la directora d’Estratègia de el Grup Mútua de Propietaris.