OBERTA UNA NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ‘SENSE BARRERES’ PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS

  • La Fundació Mútua de Propietaris ha obert avui una nova convocatòria del seu programa Sense Barreres que ofereix ajudes econòmiques per a la realització d’obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis, que millorin l’accés a l’habitatge i el seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Fins al 2019, el programa de la Fundació Mútua de Propietaris va atendre a 28 comunitats de propietaris, als que es van destinar més de 437.000 € en ajudes directes
  • ‘Sense Barreres’ posa a l’abast de les comunitats veïnals recursos financers i tècnics per millorar l’accessibilitat a les àrees comuns d’un edifici

La Fundació Mútua de Propietaris ha obert avui una nova convocatòria del seu programa Sense Barreres que ofereix ajudes econòmiques per a la realització d’obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis, que millorin l’accés a la habitatge i el seu entorn de les persones amb mobilitat reduïda.</strongmadrid,>

“Durant la crisi sanitària, la Fundació ha treballat intensament en altres vies de suport per oferir solucions i ajuda directa a les persones amb mobilitat reduïda afectades per la conjuntura i ara, després de la tornada a la nova normalitat, recuperem aquesta línia d’ajudes que desitgen garantir el dret a la vida independent de totes aquelles persones amb mobilitat reduïda o discapacitat “, explica Laura López Demarbre, vicepresidenta de la Fundació Mútua de Propietaris.

El programa Sense Barreres posa a l’abast de les comunitats veïnals recursos financers i tècnics per millorar l’accessibilitat a les àrees comuns d’un edifici, incloent projectes com la instal·lació d’un ascensor; la supressió de desnivells, l’adequació o eixamplament de portes, la construcció de passadissos o ampliació de parades, construcció de rampes o, excepcionalment, la instal·lació d’aparells elevadors.

Fins 2019, dins el seu programa Sense Barreres -que inclou tant ajudes econòmiques directes com el finançament a l’0% d’interès de les obres de accessibilitat- la Fundació Mútua de Propietaris va atendre a un total de 28 comunitats de propietaris, als que es van destinar més de 437.000 € en ajudes directes, amb un impacte de 1.408.000 € en obres i 1.138 persones beneficiàries.

A Espanya, on 2,5 milions d’espanyols presenten problemes de mobilitat i 608.000 resideixen sols, tan sols un 0,6% dels edificis d’habitatges compleixen els criteris d’accessibilitat universal per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. D’acord amb l’estudi “L’accessibilitat en els habitatges d’Espanya” elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris en col·laboració amb la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, un 63% dels habitatges no són accessibles del carrer al portal o comptar amb escales a aquest punt, només un 28% tenen rampa i un 22% no té ascensor.”

Els beneficiaris dels ajuts de el programa Sense Barreres podran ser els propietaris dels edificis plurifamiliars habitats en què resideixin com a mínim una persona amb mobilitat reduïda -persones discapacitades o persones de més de 75 anys-, sent els responsables de sol·licitar aquestes subvencions les comunitats de propietaris d’edificis en règim de propietat horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d’edificis en règim de Propietat Vertical.

La quantia de les ajudes per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques ascendirà a el 50% de la valor pressupostat de les obres, amb un màxim de 20.000 € en el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a obres accessibilitat als edificis.

En el cas de la convocatòria de finançament sense interessos es concediran prestem fins a 100.000 euros en què la Fundació bonificarà el 100% de la quantia de tipus d’interès de préstec concedit per l’entitat financera.