Roda de premsa de la Fundació

Els habitatges espanyols suspenen en accesibilitat universal

Iniciem el dia amb una roda de premsa per presentar el primer estudi de la Fundació Mutua de Propietarios, el qual posa en evidència que els habitatges espanyols suspenen en accessibilitat universal.

Els ponents que van participar son els següents:

  • Sr. Miquel Perdiguer, President de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Sra. Laura López, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.
  • Sr. Sergio Nasarre, Catedràtic de la Càtedra UNESCO del Dret a l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Sr. Salvador Díez, Patró y President del Consell d’Administradors de Finques d’Espanya.

El President de la Fundació Mutua de Propietarios va explicar que la Fundació neix de la mà de la companyia d’assegurances Mutua de Propietarios especialitzada en la protecció dels edificis amb la missió de millor l’accessibilitat a l’habitatge per les persones amb mobilitat reduïda.

També va citar, que en l’actualitat hi ha més de 2,7 milions de persones majors de 80 anys, que el numero de persones amb alguna discapacitat representa el 3,5% de la població i que per tant, la dificultat per poder accedir a l’habitatge serà cada vegada més rellevant per les persones que experimenten mobilitat reduïda.

Seguidament, la Directora de la Fundació va presentar els principals resultats de l’estudi destacant que:

  • Només el 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatges espanyols compleixen amb els criteris d’accessibilitat universal.
  • El 63% dels edificis no són accessibles del carrer al portal.
  • El 22% dels edificis manca d’ascensor.

El catedràtic, va exposar l’evolució dels canvis legislatius en matèria d’accessibilitat i va destacar que hi ha un gran desconeixement de la Llei de Propietat Horitzontal on un veí major de 70 anys o amb discapacitat pot obligar a la realització d’obres d’accessibilitat a la seva comunitat sempre que aquestes no superin els 12 mesos de despeses ordinàries comunes. A més a més, va subratllar que només el 10% dels veïns de Comunitats de Propietaris percep un recolzament real pel que fa les ajudes públiques de l’administració.

El Patró i el President del Consell General d’Administradors de Finques d’Espanya va destacar la importància dels administradors de finques com una corretja de transmissió per les Comunitats de Propietaris i la seva tasca com a interlocutors entre entitats com la Fundació i els organismes estatals.